RAAT Actielijn behoud

Samenstelling regiegroep

  • Will Linssen, Raad van Bestuur Stichting Wonen Plus
  • Evi Steinbusch, Directeur Radar
  • Lonneke Bosch, Strategisch HRM adviseur Pergamijn
  • Ina van Haeff, Programmamanager Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn behoud

Zorgorganisaties investeren in een aantrekkelijke werkomgeving, werkklimaat waardoor uitstroom kan worden beperkt en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van de tekorten.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en)

Werkgroep Vitaliteit
Deze werkgroep werkt aan twee items:

  1. Wij zorgen goed voor onszelf. Momenteel worden alle goede voorbeelden geïnventariseerd en vervolgens ontsloten voor het collectief.
  2. Samenwerking tussen organisaties onderling in een netwerk t.b.v. mobiliteit/loopbaan/re-integratie.

Werkgroep Eigen Regie
Deze werkgroep heeft als thema gekozen om zorginstellingen in staat te stellen de FIT methodiek ‘Functioneringsgesprekken in teamverband’ te implementeren en hierdoor de medewerker beter in staat te stellen ‘eigen regie' op zijn persoonlijke ontwikkeling te nemen. 

Werkgroep Anders denken, anders doen
Deze werkgroep gaat mogelijkheden aanbieden voor (nieuwe) medewerkers om, over organisaties heen, ervaring op te doen, opdrachten te vervullen of een loopbaanstap te maken, zodat medewerkers behouden blijven of kiezen voor de sector. De werkgroep start met de doelgroep schoolverlaters waarbij traineeships aangeboden worden voor in totaal anderhalf jaar, waarbij drie organisaties de trainee telkens voor een half jaar een werkplek bieden.

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn