RAAT Actielijn belonen en faciliteren

Samenstelling regiegroep

  • Cecile Stallenberg, Lid Raad van Bestuur Dichterbij
  • Ronald Counet, Hoofd P&O Koraal Groep

Doelstelling actielijn belonen en faciliteren

Organisatie-overstijgend samenwerken in een krappe arbeidsmarkt vraagt andere vormen voor het belonen en faciliteren van diverse groepen medewerkers. Hoe organiseren we dit en welke thema’s hebben prioriteit?

Opzet en uitkomsten werkgroep

Er is één werkgroep in deze actielijn waarin tot nu toe de VVT en de GHZ vertegenwoordigd is.
Vanuit deze actielijn zijn drie thema’s benoemd, te weten:

Salaris zij-instroom  
Formuleren uniforme afspraken salaris zij-instroom (beloning op maat…werkervaring en competenties) en de relatie met het leerlingensalaris; hoe hier mee om te gaan.

Flexibele contractvormen 
Flexibiliteit in contractvormen en contracturen: inspelen op de wens van de medewerker is leidend.

Beeldvorming beloning 
Beeldvorming over beloning in de sector is negatief; hoe kunnen we deze beeldvorming positief beïnvloeden.

Naast deze 3 thema’s organiseert Zorg aan Zet schrapsessies.

Schrapsessies

Medewerkers geven aan teveel administratieve taken te hebben waardoor zij minder tijd en ruimte hebben voor de client. Eén van de redenen van vertrek van medewerkers uit de sector is namelijk de ervaren administratieve lastendruk. Wij maken er werk van, zodat die medewerkers behouden blijven voor de sector.

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn