RAAT Actielijn imago

Samenstelling regiegroep

  • Lidy Evenhuis, Bestuurder SGL
  • Anouschka Bänziger, Communicatieprofessional PSW
  • Cristel Collard, Projectleider Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn imago

Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële werknemers door het imago van de sector te versterken en de bekendheid over werken en opleiden in Zorg en Welzijn fors te verhogen.

Opzet en uitkomst werkgroep(en)

Vanuit de regiegroep zijn twee hoofdthema's gedefinieerd:

Imago-onderzoek
Om een beter beeld te krijgen van beweegredenen van verschillende doelgroepen, zoals bijv. jongeren en zij-instromers, zet de regiegroep zich in om via studenten van hogescholen en universiteiten in de regio (structureel) imago-onderzoek op te kunnen starten.

Regionale imagocampagne en gezamenlijke invulling
Een groep van ongeveer 25 zorg- en welzijnsorganisaties uit Limburg hebben een start gemaakt met het formuleren van een gezamenlijke aanpak om het imago van de sector zorg en welzijn in Limburg te verbeteren, waar mogelijk en wenselijk, onder de kapstok van de landelijke Ik Zorg campagne. 

Er zijn drie werkgroepen gevormd met actieve werkgroepleden die in 2019 onderstaande onderwerpen gaan uitwerken:

  1. Bredere inzet ambassadeurs in de regio en het opzetten van een plan voor de ontwikkeling van gezamenlijke pop-up stores, beursconcepten, promoteam.
  2. Beter bereiken van de doelgroep jongeren: welke middelen en kanalen moeten we als regio inzetten om het imago onder deze doelgroep te versterken.
  3. Ik Zorg Limburg: ontwikkeling en uitrol regionale imago campagne onder de kapstop Ik Zorg, met Zorgnet Limburg als centrale afzender en basis.

 

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn