RAAT Actielijn imago

Samenstelling regiegroep

  • Lidy Evenhuis, Bestuurder SGL
  • Anouschka Bänziger, Communicatieprofessional PSW
  • Cristel Collard, Projectleider Zorg aan Zet
  • Michael Verweij, HR-adviseur regio Zuid-Nederland Stichting Philadelphia Zorg

Doelstelling actielijn imago

Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële werknemers door het imago van de sector te versterken en de bekendheid over werken en opleiden in Zorg en Welzijn fors te verhogen.

Opzet en uitkomst werkgroep(en)

Vanuit de regiegroep zijn voor 2020 twee hoofdthema’s geformuleerd. Deze worden eind november verder ingevuld. Deze thema’s zijn gedefinieerd na een gezamenlijke bijeenkomst van de regiegroep en de werkgroepen:

  • Hoe bereiken we jongeren?
  • Regionale en gezamenlijke invulling van de Week van Zorg en Welzijn

Vanuit de regiegroep zijn in 2018 twee hoofdthema's gedefinieerd:

Imago-onderzoek
Om een beter beeld te krijgen van beweegredenen van verschillende doelgroepen, zoals bijv. jongeren en zij-instromers, zet de regiegroep zich in om via studenten van hogescholen en universiteiten in de regio (structureel) imago-onderzoek op te kunnen starten.

Regionale imagocampagne en gezamenlijke invulling
Een groep van ongeveer 25 zorg- en welzijnsorganisaties uit Limburg hebben een start gemaakt met het formuleren van een gezamenlijke aanpak om het imago van de sector zorg en welzijn in Limburg te verbeteren, waar mogelijk en wenselijk, onder de kapstok van de landelijke Ik Zorg campagne. 

Onderstaande werkgroepen krijgen in 2020 een andere invulling.

  1. Bredere inzet ambassadeurs in de regio en het opzetten van een plan voor de ontwikkeling van gezamenlijke pop-up stores, beursconcepten, promoteam.
  2. Beter bereiken van de doelgroep jongeren: welke middelen en kanalen moeten we als regio inzetten om het imago onder deze doelgroep te versterken.
  3. Ik Zorg Limburg: ontwikkeling en uitrol regionale imago campagne onder de kapstop Ik Zorg, met Zorgnet Limburg als centrale afzender en basis.

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn