RAAT Actielijn innovatie

Samenstelling regiegroep

  • Roel Goffin, Lid Raad van Bestuur Zuyderland Medisch Centrum
  • Maud Verboeket, Manager HRM Mosae Zorggroep
  • Jessica Hohenschon, Programmamanager Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn innovatie

Het doel is om door innovatie, op sociaal en technologisch vlak, de administratieve en arbeidsintensieve handelingen in de sector verminderen.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en)

Focus voor de komende periode ligt op kennisdeling, het spraakgestuurd cliëntendossier en adaptie van nieuwe technologieën. Het zorglandschap van de toekomst is het vierde thema.

Er zijn twee werkgroepen actief:

Technologie en digitalisering
Actieve kennisdeling: wat is er al in onze sector én andere sectoren, en wat is er nog nodig? Hoe begeleiden we medewerkers bij implementatie van nieuwe technologiën dan wel digitalisering?

Toekomstig zorglandschap
Hoe ziet het landschap er over enkele jaren uit? Hoe beïnvloeden we dat? Wat zijn de gevolgen voor zorgvrager, zorgaanbieder en medewerkers?

 

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn