RAAT Actielijn instroom

Samenstelling regiegroep

  • Theo Mennen, Directeur De Zorggroep
  • Monique van Kleef, HR manager PSW
  • Anouk Hanssen, Projectleider Zorg aan Zet/Gilde Opleidingen
  • Ernie Rijvers, Beleidsmedewerker samenwerkende gemeenten Zuid Limburg
  • Raymond Braeken, Programmamanager Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn instroom

Om een daadwerkelijke toename van de instroom te realiseren is het zaak dat we de vijver van potentiële nieuwe medewerkers samen verder verkennen en vergroten.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en)

Begin februari 2019 wordt een selectie van instroominitiatieven gepresenteerd aan de deelnemers aan de actielijn instroom. De werkgevers nemen kennis van de geselecteerde initiatieven en maken een keuze in het meest aansprekende initiatief. Deze groep werkgevers praat vervolgens verder het gekozen initiatief verder in gang te zetten.

Instroominitiatieven

Instroom niveau 0, 1 en/of 2: de functie/opleiding tot woonhulp 
Doelgroep: gemeenten, UWV en praktijkonderwijs

Het betreft hier een branche erkende opleiding die mede wordt gepromoot door ActiZ en VGN. Het traject sluit aan bij de lopende leerlijnen van het WSP Parkstad.  Er wordt een voorstel gedaan dat beschrijft wat de opleiding inhoudt, wat de werkgever er mee kan, en wat de kandidaten er mee kunnen.

Instroom niveau 2/3: UWV carrousel/jaarplanning
Doelgroep: UWV

Kandidaten van het UWV krijgen periodiek een gelegenheid om in zorg en welzijn in te stromen op niveau 2 en 3. De opzet benadert de welslagen methodiek van Calibrisadvies. Zorgwerkgevers stellen periodiek een vast aantal plaatsen ter beschikking voor 2019 - 2020.

Instroom niveau 3/4
Doelgroep: werkenden

WZW Arnhem heeft een leerlingenpoule ontwikkeld die we willen overnemen. Opzet is een verkorte combinatie opleiding VP/MMZ met basissalaris en baangarantie. Er wordt hierbij 1 vacature gesteld waardoor werkgevers gezamenlijk breed werven en selecteren. Mogelijkheid om leerlingen organisatieoverstijgend in te zetten in het kader van het leerproces.

Instroom niveau 5
Doelgroep: studenten en werkenden

We organiseren een gezamenlijke banenmarkt voor hoger opgeleiden met een specifieke wervingsactie onder scholieren en alumni en werkenden om hen te wijzen op de opleidingsmogelijkheden en vacatures voor HBO en HBO+ ers. 

 

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn