RAAT Actielijn instroom

Samenstelling regiegroep

  • Theo Mennen, Directeur De Zorggroep
  • Anouk Hanssen, Projectleider Zorg aan Zet/Gilde Opleidingen
  • Raymond Braeken, Programmamanager Zorg aan Zet
  • Yvonne Bemelmans, Projectmanager economie ESZL
  • Marion Saris, Adviseur werkgeversdiensten UWV
  • Ben Polak, Hoofd P&O Care Zuyderland
  • Ellen Spijkerman, Directeur Vivantes Ouderenzorg
  • Cristel Collard, Projectleider Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn instroom

Om een daadwerkelijke toename van de instroom te realiseren is het zaak dat we de vijver van potentiële nieuwe medewerkers samen verder verkennen en vergroten. Hierbij gaan we op zoek naar datgene wat ons verbindt en sterker maakt.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en) tot nu toe

Limburgse Banenmarkten en opleidingsmarkten
Het afgelopen jaar hebben we 3 goed bezochte gezamenlijke banenmarkten voor de sector zorg en welzijn georganiseerd. Eén daarvan was gericht op HBO+/WO niveau. Ook dit jaar staan wederom 3  banenmarkten geagendeerd. De sector heeft elkaar hiermee goed gevonden in de gezamenlijke profilering en is daardoor een vast onderdeel geworden in de dienstverlening vanuit Zorg aan Zet. 

Pilot van afwijzen naar doorverwijzen
Vier werkgevers gaan hun afgewezen sollicitanten actiever wijzen op alle actuele baan- en opleidingsmogelijkheden van de gezamenlijke werkgevers op Zorgnet Limburg. Zij doen dit door een ansichtkaart te sturen waarop sollicitanten bedankt worden voor hun interesse en gewezen worden op de vele andere mogelijkheden in deze grote en diverse sector zoals getoond op hun gezamenlijke werkgeversportal zorgnetlimburg.nl. Zodoende hopen we oprecht geïnteresseerden vast te houden voor de sector en hun te verwijzen naar mogelijkheden van de sector die passen bij hun eigen interesses en vaardigheden.

De volgende stap

De regiegroep blijft periodiek bij elkaar komen om de voortgang te monitoren en in te spelen op actuele kansen en mogelijkheden. Gezamenlijk recruitment zoals de banenmarkten en verwijzen naar een ieders mogelijkheden via ansichtkaarten zijn voorbeelden waar we organisatie-overstijgend gezamenlijk sterker staan. Een ander actueel thema op dit moment is duurzame toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via samenwerking met gemeenten, UWV en onderwijs willen we de komende periode hierop investeren.   

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn