RAAT Actielijn instroom

Samenstelling regiegroep

  • Theo Mennen, Directeur De Zorggroep
  • Monique van Kleef, HR manager PSW
  • Anouk Hanssen, Projectleider Zorg aan Zet/Gilde Opleidingen
  • Raymond Braeken, Programmamanager Zorg aan Zet

(Tijdelijke) uitbreiding van de regiegroep met:

  • Yvonne Bemelmans, Projectmanager economie ESZL
  • Marion Saris, Adviseur werkgeversdiensten UWV
  • Ben Polak, Hoofd P&O Care Zuyderland
  • Ellen Spijkerman, Directeur Vivantes Ouderenzorg
  • Cristel Collard, Projectleider Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn instroom

Om een daadwerkelijke toename van de instroom te realiseren is het zaak dat we de vijver van potentiële nieuwe medewerkers samen verder verkennen en vergroten. Hierbij gaan we op zoek naar datgene wat ons verbindt en sterker maakt.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en) tot nu toe

Limburgse HBO+/WO Banenmarkt
Begin februari 2019 werd een selectie van instroominitiatieven gepresenteerd aan de deelnemers aan de actielijn instroom. Eén van deze initiatieven, de HBO+/WO banen- en opleidingenmarkt, is in maart 2019 gerealiseerd en wordt structureel ingebed in de dienstverlening van Zorg aan Zet.  

Projectleider Instroom
Voor de regio Zuid-Limburg is er door de samenwerkende gemeenten een Projectleider aangesteld die de onderlinge samenwerking tussen overheden en zorg- en welzijnsorganisaties afstemt en daarmee werkt aan een gereguleerde (zij-)instroom.

De volgende stap

De regiegroep heeft geconcludeerd dat er vanuit de Actielijn instroom voor nu geen verdere extra instroominitiatieven - naast bestaande initiatieven - worden gestart. Er worden al veel oplossingsrichtingen en initiatieven op instroom aangeboden, waar werkgevers aan kunnen deelnemen. Ook is geconcludeerd dat er nog voldoende kapitaal is aan de aanbod-kant.

De regiegroep Instroom kiest ervoor om op zoek te gaan naar dat wat ons alles verbindt in de onderlinge samenwerking op vlak van instroom. Eerste stap hierin is het formuleren van een gezamenlijk doel. De regiegroep werkt aan een voorstel dat ons gezamenlijk moet gaan helpen in een eenduidige benadering van instroom. Verwachting is dat het voorstel in de vorm van een concreet plan, deze zomer binnen de actielijn wordt gepresenteerd.

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn