RAAT Actielijn opleiden

Samenstelling regiegroep

  • Karin Veltstra, Bestuurder Vivantes Zorggroep
  • Elise Boonen, Hoofd P&O Stichting WonenPlus
  • Mirjam Dirkx, Beleidsmedewerker De Zorggroep
  • Yvonne Huveneers, Teammanager HRD Sevagram
  • Jos Hegeman, Directeur sector Zorg & Welzijn Gilde Opleidingen
  • Peter Evers, Teamleider Verpleegkunde Zuyd Hogeschool
  • Josy van Dael, Onderwijsmanager HBO-V Fontys Hogeschool
  • Peter de Goeij, Senior Adviseur Praktijkleren SBB
  • Ank Jeurissen, Onderwijsmanager Zorgacademie Parkstad
  • Harm Mulder, Programmamanager Zorg aan Zet

Doelstelling Actielijn opleiden

Zorgorganisaties en onderwijsorganisaties werken op regionaal niveau nauw met elkaar samen bij de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van nieuwe opleidingsmogelijkheden. Dit brede onderwijsaanbod maakt het voor potentiele medewerkers aantrekkelijker om te kiezen voor een baan in de zorg.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en)

Eén van de pijlers waar werkgeversorganisaties zich (o.a. in RAAT) op richten, is het aantrekken van zij-instromers voor de sector zorg en welzijn. In de praktijk haken veel zij-instromers af op basis van de opleidingseisen die de sector kent. Mensen met werk- en levenservaring in andere sectoren, moeten nu nog een volledige mbo opleiding volgen om als verzorgende of verpleegkundige in de zorg aan de slag te gaan.

Onze ambitie is het ontwikkelen van aangepaste opleidingen en flexibele opleidingsmogelijkheden waarmee medewerkers worden voorbereid op de uitvoering van de taken in de zorg.

Opleiden op basis van leereenheden

De regiegroep heeft in juni 2019 besloten om in de eigen regio het project ‘Opleiden op basis van leereenheden” te starten. Ons gezamenlijk doel is om zij-instroom en doorstroom te bevorderen. Dit grootste verandering die we in gang hebben gezet is het modulaire opleiden. Opleidingen zijn in stukken gehakt, waardoor deze veel flexibeler zijn. Er ontstaan nieuwe onderwijsvormen, zoals het duale HBO-V. Op MBO-niveau is er vanaf april Expeditie Zorg Zuid-Limburg, waarin een erkend verzorgende IG-diploma binnen twee jaar haalbaar is. Instromen kan op elk moment, waardoor het wordt losgekoppeld van de traditionele schooljaren. Dit maakt het aantrekkelijk om te kiezen voor een opleiding in de sector zorg en welzijn.

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn