RAAT Actielijn opleiden

Samenstelling regiegroep

 • Karin Veltstra, Bestuurder Vivantes Zorggroep
 • Elise Boonen, Hoofd P&O Stichting WonenPLus
 • Mirjam Dirkx, Beleidsmedewerker De Zorggroep
 • Yvonne Huveneers, Teammanager HRD Sevagram
 • Monique van Kleef, Manager P&O ai PSW
 • Rob Kok, Directeur sector Zorg en Welzijn ROC Leeuwenborgh
 • Jos Hegeman, Directeur sector Zorg & Welzijn Gilde Opleidingen
 • Peter Evers, Teamleider Verpleegkunde Zuyd Hogeschool
 • Ardan Aldershof, Teamleider Fontys Paramedische Hogeschool
 • Josy van Dael, Onderwijsmanager HBO-V Fontys Hogeschool
 • Peter de Goeij, Senior Adviseur Praktijkleren SBB
 • Angelique van den Broek, Opleidingsmanager VZ ROC Leeuwenborgh
 • Ank Jeurissen, Onderwijsmanager Zorgacademie Parkstad
 • Harm Mulder, Programmamanager Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn opleiden

Zorgorganisaties en onderwijsorganisaties werken op regionaal niveau nauw met elkaar samen bij de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van nieuwe opleidingsmogelijkheden.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en)

De maatschappij en dus ook de sector Zorg & Welzijn veranderen continu. De complexiteit neemt toe en innovatieve mogelijkheden (eHealth, domotica en robotisering) zijn realiteit geworden. Hierdoor ontstaan er nieuwe functies en aandachtsgebieden en neemt de vraag naar actueel geschoolde medewerkers toe. Tevens is de toenemende vraag naar personeel een belangrijke issue.

Dit alles vraagt om aangepaste opleidingen en flexibele opleidingsmogelijkheden waarmee medewerkers worden voorbereid op de uitvoering van deze taken.
 • Voor medewerkers in de zorg zijn deze opleidingsmogelijkheden een verrijking/verdieping.
 • Voor medewerkers vanuit de maatschappelijke zorg (MZ/MMZ) is het een mogelijkheid om vanwege arbeidsmarktrelevantie een omscholing/ bijscholing richting zorg te realiseren.
 • Voor potentiële medewerkers bieden ze een aantrekkelijke startmogelijkheid om kennis te maken met deze groeiende en boeiende sector.

De regiegroep heeft drie thema's benoemd, die uitgewerkt worden door twee werkgroepen:

 1. Certificering en kwalificering
 2. Actualiseren van curricula met aandacht voor maatwerk en flexibel leren
 3. Student structureel opleiden in de beroepsorganisatie (hybride leren)

 

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn