Deel dit:

Workshop titel: Een werknemer met mantelzorgtaken, en nu?
Trainer: Heidi Sprekelmeyer en Gretha van der Veer
Doelgroep: Leidinggevenden en HR professionals
Wanneer: 17 april 2019
Waar: Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50 te Roermond
Kosten: Kosten: deelname aan deze training is gratis voor leden van Zorg aan Zet.
Niet-leden betalen € 150,-.
Omdat wij zorgvuldig om willen gaan met gemeenschapsgelden
zullen wij in geval van no-show € 50,- in rekening brengen.
   

 

Training voor leidinggevenden en HR professionals

Leidinggevenden en HR willen de combinatie werk en mantelzorg mogelijk maken. Hoe vergroot u als leidinggevende en HRM-professional proactief de inzetbaarheid van medewerkers met mantelzorgtaken? Welke ondersteuningsmogelijkheden, interventies en wet- en regelgeving helpen werknemers en werkgevers hierbij?

Doel:

Deze training helpt een bewustwording op gang te brengen en de juiste tools in te zetten voor een effectieve ondersteuning van werknemers met mantelzorgtaken. Daarbij staat bespreekbaar maken centraal.

Veel medewerkers in de zorg (h)erkennen vaak onvoldoende hun eigen kernkwaliteit ‘Het zorgen voor een ander’. Dit maakt dat men zich onvoldoende bewust is van de impact van het (mantel) zorgen voor jezelf en de organisatie. Het zorgen voor een naaste zit in het DNA van veel medewerkers in de zorg. Om die reden heeft mantelzorg vaak invloed op de duurzame inzetbaarheid en werk/privé balans, positief maar ook negatief. Leidinggevenden en HRM spelen een belangrijke rol bij het (h)erkennen en bespreekbaar maken van de combinatie werk en mantelzorg.

 • Inzetbaarheid van medewerkers met mantelzorgtaken proactief behouden en vergroten
 • Informatie over wettelijke regelgeving en mogelijkheden met betrekking tot mantelzorg
 • Managen van mantelzorg bij werknemers op het werk (en thuis)
 • Do’s en don’ts van het voeren van een gesprek
 • Inzicht in nieuwe ondersteuningsmogelijkheden vanuit het werk

Programmaonderdelen:

 • Wat houdt de combinatie werk en mantelzorg in?
 • Hoe maak je het onderwerp met de werkende mantelzorger bespreekbaar en wat is daarbij belangrijk?
 • Hoe stimuleer je de eigen verantwoordelijkheid bij de werknemer?
 • Wat is de rol van leidinggevenden en/of HRM-professional?
 • Welke nieuwe ondersteuningsmogelijkheden zijn er vanuit het werk en thuis?

Inhoud en werkvormen en trainers

De workshop met interactieve werkvormen duurt 4 uur onder begeleiding van Gretha van der Veer en Heidi de Jong. Zij zijn ervaren trainers in de combinatie werk en mantelzorg.

Wat levert specifieke aandacht over werk en mantelzorg op?

Belangrijke voordelen voor werkgevers:

 • Door mantelzorg bespreekbaar te maken, kan er worden gewerkt aan een betere werk/privé-balans en dus aan duurzame inzetbaarheid;
 • Invulling van goed werkgeverschap: bedrijven die proactief oog hebben voor werkende mantelzorgers zijn voorbereid op een toekomst met steeds meer werknemers die ook mantelzorger zijn;
 • Minder verzuim: bijna een kwart van de werknemers die langdurig mantelzorger zijn, zijn minstens twee weken aaneengesloten per jaar ziek.  Dit aantal kan omlaag door te zoeken naar een goede balans tussen werk en zorg;
 • Extra loyale werknemers: wie als werkgever betrokkenheid toont bij de thuissituatie van werknemers, krijgt hiervoor loyale en betrokken werknemers terug.

Inschrijven voor deze workshop

In samenwerking met

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Interesses

Bedankt voor uw aanmelding.