Deel dit:

Employabilty netwerk Noord- en Midden-Limburg 

3 december 2019, 15.00 - 17.00 uur

Waar

De Graasj,Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP  Roermond 

Deelnemers

Mobiliteitscoördinatoren, reïntegratiecoördinatoren  of HR-functionarissen met dit aandachtsgebied, onderwijs en WSP (= UWV en gemeenten). Schaalgrootte: Noord- en Midden-Limburg

Onderwerpen

Loopbaanontwikkeling, uitwisseling kandidaten in het kader van de wet Poortwachter spoor 2, casuïstiekbespreking, laagdrempelige uitwisseling en vervolgcontact tussen deelnemers

Contacteer Ina

Bel: 06 – 23031147 Stuur een email

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.