Arbeidsinnovatie

Zorg aan Zet stimuleert organisaties om innovatie op allerlei niveau's op te pakken. Op medewerkerniveau, organisatieniveau èn als samenwerking tussen de verschillende organisaties onderling.

Binnen de zorg en welzijn moet arbeid anders, slimmer en effectiever, ingezet gaan worden. Meer personeel is op de lange termijn geen oplossing, wel een optimale inzet van de beschikbare arbeid en een groot innovatief vermogen van organisaties. Gezien de omvang en complexiteit van de uitdaging is samenwerking noodzakelijk. Zorg aan Zet stimuleert organisaties dan ook niet alleen om innovatie op allerlei niveau's op te pakken, maar ook om de regionale krachten te bundelen.

'De ideale, innovatieve arbeidsorganisatie is een organisatie die zich op meerdere niveau's bewust is van de noodzaak van aanpassing en tevens het vermogen heeft zich te blijven ontwikkelen.'

Begin 2023 vond de Slimme Zorg Estafette plaats, bekijk hier de terugblik.