Zorg voor de Zorg

De stijgende impact van het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers in zorg en welzijn. Met man en macht zetten organisaties zich in om de continuïteit van zorg te waarborgen. In sommige situaties kan dat alleen als er extra capaciteit bij komt.

De vraag naar tijdelijke inzet van (gediplomeerde) medewerkers wordt dan ook steeds groter. Tegelijkertijd zien we dat mensen in grote getalen hun hulp aanbieden na oproepen via social media, waaronder veel (oud)verpleegkundigen en (oud)verzorgenden.

Zorg aan Zet coördineert de matching van vraag en aanbod in Limburg.

Inventarisatie behoefte extra capaciteit

Bent u op zoek naar (tijdelijk) extra handen binnen uw organisatie? Daarvoor is een landelijk coördinatiepunt opgezet. U kunt uw behoefte aan extra capaciteit centraal melden door het formulier in te vullen via onderstaande button.

Aanmelden vraag naar extra zorgprofessionals

Inventarisatie overcapaciteit

Heeft u medewerkers beschikbaar om in te zetten binnen een andere organisatie of contacteren mensen u rechtstreeks, maar heeft u zelf op dat moment geen behoefte of plek? Onderstaande button verwijst naar het aanmeldplatform voor zorgprofessionals. Iedereen die hier wordt aangemeld of zichzelf aanmeldt komt in de landelijke database en daarmee in het regionale matchingsproces.

Aanmelden aanbod zorgprofessionals

De aanmelding en coördinatie van vrijwilligers zonder ervaring in de zorg loopt via het Rode Kruis.

Extra handen voor de zorg

Dit project wordt gedragen door alle partners. De projectleiding ligt bij RegioPlus, de koepelorganisatie van werkgeversorganisaties in samenwerking met de regionale contactpunten. In Limburg pakt Zorg aan Zet dit op. Via deze link komt u bij de 'Veelgestelde vragen'.