Employability netwerk Noord en Midden Limburg

Het Employability netwerk komt 6 keer per jaar samen en kent op dit moment gemiddeld 15 deelnemers uit de verschillende branches in Zorg en Welzijn, aangevuld met het Werkgeversservicepunt Noord- en Midden Limburg en het Loopbaanloket van ROC Gilde. Het netwerk bestaat uit mobiliteitscoördinatoren, reïntegratiecoördinatoren  en HR-functionarissen.

De volgende onderwerpen staan centraal in dit netwerk:

·         Loopbaanontwikkeling voor medewerkers tussen de participerende organisaties
·         Uitwisseling kandidaten in het kader van de wet Poortwachter, spoor 2
·         Laagdrempelige kennisoverdracht en vervolgcontact tussen deelnemers
·         Casuïstiekbespreking

Een vergelijkbaar Employability netwerk voor Zuid-Limburg is in ontwikkeling.

Denkt u dat het Employability netwerk voor u interessant is of wilt u meer informatie?