Nieuwe subsidieronde Implementatie- en opschalingscoaching!

Op maandag 4 april 2022 opent de zevende ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching. Met deze regeling kunt u coaching aanvragen voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Via deze link kunt u alvast wat tips doornemen zodat u uw aanvraag goed en volledig kunt indienen. Dat is handig, want uit vorige rondes bleek de regeling erg populair en het beschikbare budget was snel uitgeput. Bereidt uw aanvraag daarom goed voor.

Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces. Bent u benieuwd hoe u van digitale zorg een duurzame oplossing in plaats van een noodoplossing maakt? Of hebt u een andere implementatie- of opschalingsgerichte vraag? Een coach kan hierbij helpen.


Wat kunt u verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

 • Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk.
 • In de laatste ronde is € 375.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 5.000,- inclusief eventueel btw, met een maximale looptijd van vier maanden.
 • De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

 • Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep.
 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
 • Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen.

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • eekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance

Meer informatie om aanvraag voor te bereiden