FIT Methodiek

In veel gevallen is het houden van een functioneringsgesprek een verplicht nummer geworden en soms worden de gesprekken helemaal niet meer gevoerd. De traditionele, individuele gesprekken kosten veel tijd, leveren frustratie op en partijen vragen zich af wat ze überhaupt opleveren. Voert u nog functioneringsgesprekken?

FIT® staat voor Functioneringsgesprekken In Teamverband en is een alternatief voor de klassieke vorm van functioneringsgesprekken. Het is een methodiek die bestaat uit zes stappen, begeleid door een bekwaam facilitator, waarin groei en ontwikkeling centraal staan. 

Voor ieder team!

FIT® versterkt het onderlinge vertrouwen, de groepscohesie en de teamspirit. Het verhoogt energie en werkplezier, doordat teamleden zich verbonden voelen en bewust zijn hoe ze als team bijdragen aan het groter geheel, aan de organisatie.

"Ik heb het team beter leren kennen en voel me veilig om te reflecteren op hoe ik het doe. Saamhorigheid is gegroeid en dat maakt de samenwerking in de dagelijkse praktijk veel makkelijker."

Exclusief aanbod

Deze methodiek is binnen de werkgroep Eigen Regie van RAAT Actielijn behoud, uitgekozen als best practice. Omdat wij als Zorg aan Zet geloven in deze methodiek bieden wij exclusief voor al onze deelnemers een gratis pilot aan, gefaciliteerd door een gekwalificeerd en getrainde facilitator. Er is nog plek voor enkele organisaties, dus wees er snel bij, want vol = vol! De pilot bestaat uit een intake, introductiesessie, twee FIT® sessies en een evaluatie. De doorlooptijd wordt in samenspraak vastgelegd.

©FIT. Rudy Vandamme. www.ontwikkelingsgericht.org
Methode ontwikkeld door Rudy Vandamme en Valentijn Spit