In de zorg - Uit de zorgen

Zorg- en vluchtelingenorganisatie in de Euregio Maas-Rijn werkten in dit project samen om vluchtelingen een nieuwe start in de zorgsector te bieden. 

Het project is inmiddels afgerond. In de samenvattende brochure van het eindcongres kunt u alle resultaten bekijken.

Bekijk de brochure

Meer over het project

Vluchtelingen die oorlog of vervolging zijn ontvlucht, proberen hier hun leven weer op te pakken. Zodra ze in de regio zijn gesetteld, willen ze hier een toekomst opbouwen. Ze willen in Nederland, België of Duitsland weer aan het werk, en de meesten zijn zeer gemotiveerd. Met het project ‘In de Zorg - Uit de zorgen’ proberen we hen te begeleiden naar een baan of stage in de zorgsector. 

De gezondheidszorg is sterk geïnstitutionaliseerd en aan strakke protocollen gebonden. Daarnaast ondervinden vluchtelingen vaak communicatieproblemen. Je hebt een behoorlijke talenkennis nodig om goed te kunnen communiceren in de zorg. Ook spelen allerlei culturele verschillen, bijvoorbeeld in de omgang tussen mannen en vrouwen.

Erkende vluchtelingen lopen in de maatschappij tegen allerlei obstakels aan. Zeker ook bij het zoeken naar werk in de zorgsector. Tegelijkertijd kampt vooral de VVT met een tekort aan verzorgend, verplegend en ander personeel. 

De partners uit Nederlands en Belgisch Limburg en de Städteregion Aachen willen de genoemde obstakels wegnemen door een speciaal op de zorg gericht programma te ontwikkelen met een bemiddelingstraject, (bij)scholing en persoonlijke on-the- job-begeleiding voor vluchtelingen. De ambitie is 380 statushouders toeleiden naar werk in de zorgsector in België, Nederland en Duitsland.

Zorg aan Zet had in dit project de lead in het onderdeel communicatie.

Bezoek hier de projectwebsite van In de zorg - Uit de zorgen

In de Zorg - Uit de Zorgen is uitgevoerd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg V-A subsidie).