IZO

Zorg aan Zet is partner in het project Innovatie van Zorgopleidingen. IZO. Het project gaat over het creëren van het Arbeidsmarktplatform voor Innovatie van Zorgopleidingen en Zorg (IZO). Dit is een gezamenlijk platform voor innovatie van zorgopleidingen in Venlo en omstreken. Door de opzet van een Praktijklab, wordt ondersteuning geboden aan de innovatie van de beroepspraktijk, waarin leren, werken en innoveren zijn geïntegreerd.

De zorg van de nabije toekomst vraagt om een omslag in de zorg en de zorgberoepen. Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren en de eigen regie van burgers staan centraal. Daarbij is nauwe samenhang tussen zorg en welzijn.

In het project werken overheid, opleiders, werkgevers en ondernemers in de zorg samen om antwoorden op zorgvragen te formuleren. Daarbij experimenteren de deelnemers met andere vormen van (samen)werken. Uitgangspunt is dat meer flexibiliteit in werken en opleiden in de zorg ontstaat. De rol van Zorg aan Zet is het actief laten participeren van zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast maken we deel uit van de stuurgroep.

In het project is niet alleen aandacht voor het opleiden van jongeren tot nieuwe beroepsbeoefenaars in de zorg, maar ook voor het verder opleiden van werkenden in de zorg. 

Samen ontwikkelen de partners o.a. een opleidingsaanbod voor zorgprofessionals van de toekomst op MBO+ en HBO-(bachelor)niveau waarin leren, werken en innoveren worden geïntegreerd. Daarbij spelen Praktijklabs een belangrijke rol. Het praktijklab is een plaats buiten de school, in de praktijk waar leren, werken, ontwikkelen en innoveren in zorg samen komen. Daarbij zijn technologie in de zorg en sociale innovatie belangrijke thema’s.

Partners

Vanuit Fontys participeren naast de Paramedische Hogeschool (penvoerder) ook Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Fontys Hogeschool Sociale Studies en Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Overige deelnemers aan het project zijn: Zorg aan Zet, Ciran, Fit!vak, Philips Innovation Services, Phliss, Rendiz, ROC Gilde, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, Zuyd Hogeschool.