Leergang Vitaal Leiderschap

Leidinggevenden spelen een sleutelrol bij het invulling geven aan een vitale bedrijfscultuur. Zij maken vitaliteit zichtbaar, bespreekbaar en geven het goede voorbeeld. Zij zijn daarmee bepalend voor het succes van elk vitaliteitsprogramma.

Om hen te ondersteunen biedt Zorg aan Zet de leergang Vitaal Leiderschap aan, speciaal bedoeld voor leidinggevenden die de operationele werkvloer aansturen. Centraal staat: hoe creëer je energie op de werkvloer? 

Het uiteindelijke doel is om de inzetbaarheid van leidinggevenden en medewerkers te versterken door plezier, energie en verbondenheid met het werk te vergroten vanuit een positieve, amplitieve aanpak. Door aan de slag te gaan met uitwisseling en cocreatie tussen de deelnemers van verschillende organisaties, wordt gebruik gemaakt van collectieve kennis en ervaring waardoor het netwerk tussen verschillende organisaties versterkt wordt. Hierdoor kunnen deelnemers aan de leergang gezamenlijk optrekken bij het nemen van initiatieven om de vitaliteit binnen hun organisaties te vergroten.

Vitaal Leiderschap is interactief, gericht op de dialoog en de vaardigheden voor energiek leidinggeven en ambassadeurschap.

De Leergang Vitaal Leiderschap bestaat uit vier modules:

Een module bestaat uit een bijeenkomst van 3 uur en opdrachten. In de bijeenkomsten wordt ingegaan op wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot vitaliteit en wordt bekeken hoe dit ingezet kan worden om een vitale bedrijfscultuur vorm te geven. De invloed van de omgeving op (on)gezond gedrag en hoe leidinggevenden een rol kunnen spelen in het optimaal ondersteunen van hun team hierin wordt nadrukkelijk besproken.