Lerend netwerk teamcoaches

U bent druk met het coachen van een aantal teams en worstelt dan wel eens met uw rol en positie in de organisatie. Wat is deze rol precies? Hoe kunt u uw rol het beste pakken en meer inhoud geven? En het dilemma van te weinig tijd. Hoe gaat u hiermee om?

In dit lerend netwerk staat u als teamcoach centraal waarbij de doelstelling is dat u als teamcoach meer uit uw rol kunt halen. Ook is er aandacht voor uw positie in de organisatie en hoe u op een natuurlijke manier meer invloed kunt uitoefenen. Natuurlijk is er veel ruimte om samen met collega teamcoaches in gesprek te gaan, te sparren en te spiegelen.  

Aanbod

Het lerend netwerk bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten per jaar van telkens één dagdeel en vinden plaats op locatie bij een van de deelnemers.
De groep bestaat uit maximaal 10 personen en per organisatie mogen maximaal 2 deelnemers deelnemen.

De organisatie is in handen van Zorg aan Zet (Ina van Haeff) en de inhoudelijke expertise en begeleiding wordt verzorgd door eMovement (Hans Heijnen, Marjella Adriaans en Sylvia Feij).

Denkt u dat dit lerend netwerk interessant is voor u of wilt u meer weten? Contacteer Ina.