Limburgs Overleg Arbeidsmarkt Zorg (LOAZ)

Het LOAZ netwerk is een netwerk van HR-Managers en P&O verantwoordelijken binnen de sector zorg en welzijn, die op het gebied van arbeidsmarktbeleid strategische samenwerking zoeken en kennis en informatie delen en uitwisselen.

Zorg aan Zet organiseert zes keer per jaar het Limburgs Overleg Arbeidsmarkt Zorg (LOAZ). Iedere organisatie aangesloten bij Zorg aan Zet ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Thema's

Wij bespreken thema’s die van belang zijn voor het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid van iedere organisatie. Door inzichten, bevindingen, trends en ontwikkelingen te delen helpen we elkaar om een effectief en efficiënt beleid te voeren. Door de brede vertegenwoordiging van de diverse branches bedienen we de totale sector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontwikkeling in de ziekenhuisbranche die ook goed toepasbaar kan zijn in de kinderopvang.

Samenwerkingskansen

We zoeken, naast kennisdeling, ook altijd naar samenwerkingskansen. Denk aan het realiseren van een branche of regio-aanpak ten aanzien van arbeidsmarkt of opleidingsvraagstukken. Het is aan het netwerk om onderlinge samenwerkingsverbanden te smeden waarbij Zorg aan Zet een faciliterende en/of een kennis overdragende rol heeft.       

Het LOAZ heeft op dit moment een roulerend voorzitterschap. Voor 2020 zijn er drie dominante agendathema`s geformuleerd die elk overleg centraal staan:

  • Medewerkerstevredenheid en onderzoek
  • Belonen en faciliteren
  • De toenemende groei van ZZP-ers in de zorg en welzijn

Het LOAZ is voor Zorg aan Zet een belangrijke schakel om haar doelstelling (balans op de arbeidsmarkt) te realiseren. Het staat dan ook centraal in de ontwikkeling van onze eigen dienstverlening, naast onze overige netwerken en activiteiten van bijvoorbeeld recruiters, opleidingsfunctionarissen en/of bestuurders.