NL Leert Door - Sectoraal Maatwerk

Via de subsidie NL Leert Door - sectoraal maatwerk kun je, als werkgever in zorg en welzijn, jouw medewerkers diverse activiteiten aanbieden met forse korting. De activiteiten zijn gericht op loopbaanontwikkeling en op behoud van de medewerker voor de organisatie of voor de sector, zoals ontwikkel/advies trajecten of een EVC-traject.

Verlenging subsidie
Verder goed om te weten: de subsidie voor NL Leert Door - sectoraal maatwerk is verlengd. Dit betekent dat de subsidie inzetbaar is tot en met 31 december 2022. Penvoerder van deze landelijke regeling is Regioplus, in samenwerking met CNV zorg en welzijn. Zorg aan Zet is uitvoerder van de regeling voor de regio Limburg en Brabant.

Zitten medewerkers wel goed op hun plek? Sluit het werk voldoende aan bij de persoon? Hoe beter de aansluiting is hoe duurzamer de arbeidsrelatie is. Zo behoud je jouw medewerkers!

Wat zijn de mogelijkheden?

Als werkgever kun je kiezen voor de volgende trajecten:

Activiteit Waarde activiteit (100%) Subsidie voor organisatie (70%)
Activiteit A € 700,- € 490,-
Activiteit B1 € 500,- € 350,-
Activiteit B2 € 1.000,- € 700,-
Activiteit C3 € 500,- € 350,-
Activiteit C4 € 1.250,- € 875,-
Activiteit D € 1.250,- € 875,-

 

 • Activiteit A | Een ontwikkel/adviestraject bestaat uit 4 uur begeleiding door een gecertificeerde loopbaancoach en het doornemen van een arbeidsmarktscan. Deze scan is een verplicht onderdeel van deze activiteit.
 • Activiteit B 1 | Loopbaanbegeleiding van 5 uur door een gecertificeerde loopbaancoach. 
 • Activiteit B 2 | Loopbaanbegeleiding van 10 uur door een gecertificeerde loopbaancoach. 
 • Activiteit C 3 |scholing met een minimale studiebelasting van 16 uur en een waarde van € 500,-. De voorwaarden, die hierbij horen, kunt u navragen via onze contactpersoon.
 • Activiteit C 4 | scholing leidend tot een certificaat of diploma met een minimale waarde van € 1.250,-. De voorwaarden, die hierbij horen, kunt u navragen via onze contactpersoon.
 • Activiteit D | EVC-procedure met een minimale waarde van € 1.250,-. De voorwaarden hiervoor kunt u navragen bij onze contactpersoon. 

Elke medewerker kan van de regeling gebruikmaken tot maximaal € 2.000,- subsidie (per medewerker). Je kunt dus per medewerker activiteiten combineren. Bij dit bedrag dien je uit te gaan van de bedragen genoemd bij 'waarde activiteit'.

Via bijgaand aanmeldformulier kun je subsidie aanvragen. Binnen 5 werkdagen hoor je via Zorg aan Zet of de aanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd wordt. Dit hangt namelijk af van de belangstelling en OP = OP.

We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Mocht het budget benut zijn, dan plaatsen we jouw aanvraag op een reservelijst. 

Hoe werkt het?

Werkgevers die hun aanvraag gehonoreerd krijgen, ontvangen een link waarmee ze een account kunnen aanmaken in een digitaal portaal. In dit portal worden enkele organisatiegegevens ingevoerd. Daarna kunt u uw medewerkers registreren die gebruik willen maken van de activiteiten, evenals de benodigde documentatie.

 • Activiteit A/B
  In geval van ontwikkel- en/of loopbaanadviezen koppelt Zorg aan Zet de ingevoerde medewerker aan een loopbaancoach uit het regionale bestand die het verdere traject uitvoert. Vanuit een ontwikkeltraject kan ook een advies worden gegeven over een mogelijk vervolg (extra begeleiding). Uiteraard is het aan jou als werkgever of je de medewerker een vervolg wil bieden. Als er voor een vervolg wordt gekozen - dat past binnen deze regeling, kan voor dit vervolg ook 70% van de kosten worden vergoed tot in totaal een subsidie van € 2.000,- per medewerker;

 • Activiteit C/D
  Voor scholing en EVC geldt dat je dit als werkgever zelf regelt (binnen de kaders die de regeling hiervoor stelt). Na afloop van activiteit C of D kun je via het portaal de declaratie indienen en aanspraak maken op de subsidie.