NL Leert Door - Sectoraal Maatwerk

Via de subsidie NL Leert Door - sectoraal maatwerk kunt u, als werkgever in zorg en welzijn, uw medewerkers diverse activiteiten aanbieden met forse korting. De activiteiten zijn gericht op loopbaanontwikkeling en op behoud van de medewerker voor de organisatie of voor de sector, zoals ontwikkel/advies trajecten of een EVC-traject. Penvoerder van deze landelijke regeling is Regioplus, in samenwerking met CNV zorg en welzijn. Zorg aan Zet is uitvoerder van de regeling voor de regio Limburg en Brabant.

Zitten medewerkers wel goed op hun plek? Sluit het werk voldoende aan bij de persoon? Hoe beter de aansluiting is hoe duurzamer de arbeidsrelatie is. Zo behoudt u uw medewerkers!

Extra bedrag gereserveerd

Afgelopen zomer is de subsidie voor deze regeling toegekend op basis van aanvragen van organisaties, die inmiddels al aan de slag zijn. Naast de aan deze organisaties toegekende subsidie, is een extra bedrag gereserveerd voor organisaties die de inventarisatieronde hebben gemist. U kunt dus nog inschrijven en deelnemen met de stelregel OP = OP.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als werkgever kunt u kiezen voor de volgende trajecten:

 • Activiteit A | ontwikkel/loopbaanadvies met een waarde van € 700,-. Hiervoor ontvangt u als werkgever een vergoeding van € 490,-.
 • Activiteit B 1 | extra begeleiding van 5 uur via dezelfde ontwikkel-/loopbaancoach bij het zoeken naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 500,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 350,-.
 • Activiteit B 2 | extra begeleiding van 10 uur via dezelfde ontwikkel-/loopbaancoach bij het zoeken naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 1.000,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 700,-.
 • Activiteit C 1 | scholing met een minimale studiebelasting van 16 uur en een waarde van € 500,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 350,-.
 • Activiteit C 2 | scholing leidend tot een certificaat of diploma met een minimale waarde van € 1.250,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 875,-.
 • Activiteit D | EVC-procedure met een minimale waarde van € 1.250,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 875,-.

Elke medewerker kan van de regeling gebruikmaken tot maximaal € 2.000,- subsidie (per medewerker). U kunt dus per medewerker activiteiten combineren.

Via bijgaand aanmeldformulier kunt u subsidie aanvragen. Binnen 5 werkdagen hoort u via Zorg aan Zet of de aanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd wordt. Dit hangt namelijk af van de belangstelling en OP = OP.

We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Mocht het budget benut zijn, dan plaatsen we u op een reservelijst. 

Hoe werkt het?

Werkgevers die hun aanvraag gehonoreerd krijgen, ontvangen een link waarmee ze een account kunnen aanmaken in een digitaal portaal. In dit portal worden enkele organisatiegegevens ingevoerd. Daarna kunt u uw medewerkers registreren die gebruik willen maken van de activiteiten, evenals de benodigde documentatie.

 • Activiteit A/B
  In geval van ontwikkel- en/of loopbaanadviezen koppelt Zorg aan Zet de ingevoerde medewerker aan een loopbaancoach uit het regionale bestand die het verdere traject uitvoert. Vanuit een ontwikkeltraject kan ook een advies worden gegeven over een mogelijk vervolg (extra begeleiding). Uiteraard is het aan u als werkgever of u de medewerker een vervolg wil bieden. Als er voor een vervolg wordt gekozen - dat past binnen deze regeling, kan voor dit vervolg ook 70% van de kosten worden vergoed tot in totaal een subsidie van € 2.000,- per medewerker;

 • Activiteit C/D
  Voor scholing en EVC geldt dat u dit als werkgever zelf regelt (binnen de kaders die de regeling hiervoor stelt). Na afloop van activiteit C of D kunt u via het portaal de declaratie indienen en aanspraak maken op de subsidie. In bijgaande scholingscatalogus kunt u lezen aan welke eisen scholing moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.