Onboarding

Het is belangrijk om nieuwe medewerkers gastvrij te ontvangen in uw organisatie zodat ze zich er snel thuis voelen. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar hoe richt u nou zo’n onboardingsproces goed in?

Hoe zorgt u ervoor dat die nieuwe medewerkers op belangrijke momenten de juiste begeleiding en aandacht van de juiste perso(o)n(en) krijgen? Zodat ze ook echt aarden en zich daadwerkelijk verbonden voelen met de collega’s en de organisatie? Als dat voor u een vraag is of als u hier al wat aan doet maar toch nog hier en daar vragen hebt in het proces dan bieden we u graag de helpende hand.

Kant en klare aanpak én lerend netwerk

Samen met Rens de Boer (Regioteam Werken in de Zorg, Ministerie van VWS) hebben we een projectaanpak ontwikkeld, bestaande uit zeven stappen die u kunt zetten om uw eigen onboardingsproces te verbeteren en/of te verrijken, inclusief concrete interventies. Daarnaast kunt u deelnemen aan het lerend netwerk dat we faciliteren om van elkaar te leren en best practices te delen.

Het lerend netwerk is gedurende het hele jaar ingepland. In dit jaar worden de zeven stappen van de projectaanpak doorlopen. Als uw organisatie al verder is in het proces, kunt u deelnemen aan het lerend netwerk om te leren van andere organisaties. En als u nu nog niet met onboarden bezig bent maar het voor u wel een belangrijk thema is dan bent u ook van harte welkom.

Doet u mee?

Sluit aan bij het lerend netwerk Onboarding en richt samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties uw onboardingsproces (nog beter) in! Er zijn geen kosten aan verbonden, de enige investering is tijd. Én u krijgt er veel voor terug: betere onboarding, inspiratie van andere organisaties, hulp vanuit Zorg aan Zet en VWS en input vanuit andere provincies.