Overige subsidiemogelijkheden

Er zijn diverse relevante subsidiemogelijkheden die ook voor uw organisatie interessant kunnen zijn. Zorg aan Zet helpt u bij het vinden van deze subsidiemogelijkheden.

SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand

Bent u aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodregeling SET COVID-19 2.0.

De regeling verstrekt subsidie aan aanbieders die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen; mensen met een chronische ziekte/beperking, of; mensen met een psychische aandoening, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Bekijk de voorwaarden en vraag de subsidie direct aan


NOW: Inspanningsverplichting – NL leert door

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. De regeling NL leert door biedt zowel werkenden als werkzoekenden de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Vanuit deze regeling is € 50 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladvies en (online) scholing.

Lees meer over de mogelijkheden