Overige subsidiemogelijkheden

Er zijn diverse relevante subsidiemogelijkheden die ook voor uw organisatie interessant kunnen zijn. Zorg aan Zet helpt u bij het vinden van deze subsidiemogelijkheden.

Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW)

Deze subsidie is bedoeld voor zorginstellingen die wijkverpleging verlenen volgens de Zorgverzekeringswet én een bijdrage willen leveren aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging. De SOW geeft organisaties een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Voorbeelden van projecten zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing.

Tijdvak aanvraag: vanaf 3 mei tot en met 30 juni 2021

Meer informatie

Vierde ronde geopend Implementatie- en opschalingscoaching

Na drie succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingsoaching, is op 1 april 2021 de vierde ronde geopend. Het doel van de regeling is hetzelfde gebleven: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties.  

Meer informatie

Subsidieregelingen stimuleren digitale zorg

Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen de zorg verbeteren. De regelingen in deze publicatie geven een extra impuls aan het gebruik van innovaties, zodat zorg van de toekomst, zorg van nu wordt.  

Lees meer