Project transitiemiddelen

De zorgkantoren VGZ en CZ hebben samen met de branche ouderenzorg per arbeidsmarktregio een platform opgericht dat de middelen aanwend en inzet om meer balans op de arbeidsmarkt te creëren.

Voor deze samenwerkingen uit de transitiemiddelen zijn diverse projectleiders actief aan het werk. In alle projecten zit een wereld van ambities, drijfveren en resultaten waar de regio oprecht trots op mag zijn.