RAAT Limburg

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

RAAT Limburg bundelt acties gericht op het tegengaan van de personeelstekorten binnen zes actielijnen en stimuleert samenwerking om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn.

 

Actieve samenwerking

Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties, bovenop de reguliere acties van partijen, zijn nodig om te zorgen voor voldoende personeel, een aantrekkelijke sector om in te werken en een goed functionerende arbeidsmarkt. Als gevolg van de kanteling in de zorg vormt de lokale overheid een steeds belangrijkere partij. Binnen RAAT Limburg worden de gemeentes actief betrokken bij samenwerkingsinitiatieven tussen organisaties, onderwijsinstellingen en provinciale overheid op vlakken als opleiden, imago, arbeidsmarktbeleid en -onderzoek en afstemming van gewenste capaciteit en competenties.

Door het RAAT te ondertekenen, onderschrijven zorgorganisaties, provinciale en gemeentelijke overheid en onderwijsinstellingen de doelstellingen van het RAAT.


Relatie met SectorplanPlus

Het RAAT vormt de basis voor de aanvragen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties binnen het SectorplanPlus. Organisaties moeten het RAAT onderschrijven om in aanmerking te komen voor gelden vanuit SectorplanPlus.

Al meer dan 90 samenwerkende partijen in Limburg, organisaties in de sector zorg en welzijn, overheid (provinciaal en centrumgemeenten) en onderwijs, hebben zich aan het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) gecommitteerd.