RAAT Actielijn behoud

Samenstelling regiegroep

  • Bestuurder (vacature)
  • Evi Steinbusch, Directeur Radar
  • Lonneke Bosch, Strategisch HRM adviseur Pergamijn
  • Ina van Haeff, Programmamanager Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn behoud

Zorgorganisaties investeren in een aantrekkelijke werkomgeving, werkklimaat waardoor uitstroom kan worden beperkt en daarmee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de oplossing van de tekorten.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en)

Werkgroep Vitaliteit
Deze werkgroep werkt aan drie items:

  1. Wij zorgen goed voor onszelf. Momenteel worden alle goede voorbeelden geïnventariseerd en vervolgens ontsloten voor het collectief.
  2. Samenwerking tussen organisaties onderling in een netwerk t.b.v. mobiliteit/loopbaan/re-integratie.
  3. Digitaal competent. Dit item is verlegd naar de werkgroep innovatie.

Werkgroep Eigen Regie
Inzicht krijgen in de randvoorwaarden voor 'eigen regie'. Zowel vanuit de werkgever als vanuit de medewerker. Via best practices en recente wetenschappelijke onderzoeken. En vervolgens kiezen welke tools/mogelijkheden we ontwikkelen en implementeren.

Werkgroep Anders denken, anders doen
Onderzoeken wat er nodig is voor een succesvolle regionale Talentpool.

 

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn