RAAT Actielijn behoud

Samenstelling regiegroep

  • Will Linssen, Raad van Bestuur Stichting Wonen Plus
  • Evi Steinbusch, Directeur Radar
  • Lonneke Bosch, Strategisch HRM adviseur Pergamijn
  • Ina van Haeff, Programmamanager Zorg aan Zet

Doelstelling actielijn behoud

Zorgorganisaties investeren in een aantrekkelijke werkomgeving, werkklimaat waardoor uitstroom kan worden beperkt en daarmee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de oplossing van de tekorten.

Opzet en uitkomsten werkgroep(en)

Werkgroep Vitaliteit
Deze werkgroep werkt aan twee items:

  1. Wij zorgen goed voor onszelf. Momenteel worden alle goede voorbeelden geïnventariseerd en vervolgens ontsloten voor het collectief.
  2. Samenwerking tussen organisaties onderling in een netwerk t.b.v. mobiliteit/loopbaan/re-integratie.

Werkgroep Eigen Regie
Deze werkgroep heeft als thema gekozen om zorginstellingen in staat te stellen de FIT methodiek ‘Functioneringsgesprekken in teamverband’ te implementeren en hierdoor de medewerker beter in staat te stellen ‘eigen regie' op zijn persoonlijke ontwikkeling te nemen. 

Werkgroep Anders denken, anders doen
De werkgroep onderzoekt wat er nodig is voor een succesvolle regionale Talentpool. 

 

Ik wil me aanmelden voor deze actielijn