RIF met één jaar verlengd

Concreet betekent dit dat er in 2023 twee aanvraagrondes (in januari en juni) worden opengesteld onder de huidige regels. Een nieuwe regeling treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking.

Het doel van deze regeling

Deze regeling stelt geld beschikbaar ten behoeve van samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die ten doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Meer informatie vind je hier.