Samen innoveren in de regio

Innoveren in de zorg betreft het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen die aansluiten op de behoeften van de zorg- of welzijnsorganisatie. Steeds vaker innoveren organisaties in een regio samen en gaan samen een innovatieproces aan.

De voordelen van samen innoveren lijken evident, maar blijken in de praktijk weerbarstig om te verzilveren. Zorg aan Zet ontwikkelt kennis over samen innoveren en begeleidt samenwerkingsverbanden in het organiseren van innovatie.

Waarom samen innoveren?

Er ligt een stevige maatschappelijke opgave voor zorg- en welzijnsorganisaties om de zorg toekomstbestendig te organiseren. Innovatie is hierbij een belangrijk thema. Innoveren krijgt in toenemende mate vorm in regionale samenwerking. Dit is nodig om impact te realiseren en doelmatig om te gaan met beschikbare middelen en capaciteit. Met samen innoveren ontstaan nieuwe vraagstukken die de moeite waard zijn om te belichten. Denk aan leiderschap in innovatienetwerken, eisen aan het innovatief vermogen van organisaties, ambitieuze regionale innovatieagenda, de vervlechting van opleiden en werken, en slimme keuzes voor de inzet van arbeid. Er valt nog een hoop te leren over en van innovatienetwerken in de zorg.