Strategische personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning (SPP) zorgen we ervoor dat de sleutelposities in uw organisatie altijd door de juiste mensen bezet zijn. Dit zorgt voor continuïteit in uw organisatie. Want weet u hoeveel en welk personeel u straks nodig heeft? Wie er vertrekt? En hoeveel en welk personeel er beschikbaar komt?

SPP-tool

Onze SPP-tool geeft inzicht in zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve personeelsbestand. Deze tool is een belangrijke sleutel binnen strategische personeelsplanning. Het weegt de vier organisatieaspecten kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelaties en biedt de mogelijkheid om tot op functieniveau scenario’s te schetsen.

De SPP-tool is een belangrijke sleutel binnen strategische personeelsplanning

Focus en richting aan uw HRM-activiteiten

Vanuit de Strategische personeelsplanning komen we tot een strategisch Human Resource Managementplan. Dit plan geeft focus en richting aan uw HRM-activiteiten voor de komende jaren. Een goed uitgevoerde SPP helpt daarnaast bij het creëren van draagvlak voor beleidskeuzes en het stimuleren van eigenaarschap bij leidinggevenden.

Extern adviseur SPP

Zorg aan Zet heeft een grote expertise in Strategische Personeelsplanning. Als extern adviseur helpen wij u graag om uw SPP-proces optimaal uit te voeren. Hiervoor hebben wij een partnership gerealiseerd met het bureau H&H Strategic HR Analysis. Zij kunnen op basis van onze SPP-tooling en ervaring uw organisatie optimaal faciliteren in uw SPP proces. Als deelnemer bij Zorg aan Zet geniet u een vastgesteld kortingstarief. Maar u kunt er ook voor kiezen om zelf met onze SPP-tool aan de slag te gaan.