Deel dit:

Op 14 december maakte het ministerie van VWS via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de coronabanen Zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.

Update 28/12/2021: er is inmiddels meer bekend over de regeling.
Lees meer op deze pagina.


Vorige week heeft RegioPlus (de overkoepelende organisatie van Zorg aan Zet), op basis van geluiden uit het veld, aan het ministerie geadviseerd om de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de sector door coronabanen ook na 31 december voort te zetten. Het ministerie heeft dit advies ter harte genomen. Gezien de korte doorlooptijd is ervoor gekozen bij de inrichting van het geheel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eerste twee rondes van coronabanen.

Deze week worden verdere details hieromtrent uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is, evenals in de eerste twee rondes, een subsidie van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon, waar ook toeslagen en sociale lasten in worden meegenomen. Bovendien wordt wederom gekeken of via de Nationale Zorgklas scholing kan worden aangeboden om de tijdelijke werknemers op te leiden.

Update: lees hier meer

In gesprek om bestaande coronabanen te verlengen

RegioPlus spreekt met het ministerie over mogelijkheden om bestaande coronabanen met deze nieuwe regeling te verlengen en, in aansluiting op de behoefte van het veld, te kijken naar een mogelijke uitbreiding van de functies die met deze subsidie kunnen worden gefinancierd.

Over coronabanen

Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is. Ze zijn bedoeld voor de tijdelijke inzet van ondersteunend personeel dat verlichting kan bieden in de werkdruk. Er zijn twee soorten: 'coronabaan algemeen' en 'coronabaan met opleiding'. Het tekort aan gediplomeerd personeel verandert niet door de komst van coronabanen, maar kan helpen om het werk anders te organiseren om zo uw vaste zorgpersoneel wat meer vrij te spelen. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.