Deel dit:

In veel zorg- en welzijnsorganisaties schieten de functioneringsgesprekken er regelmatig bij in. Tijdsdruk, een volle agenda of leidinggevenden met een grote span of control zijn hier de oorzaak van. En dat terwijl het juist in zo’n drukke periode goed is om met elkaar in gesprek te gaan.

Reden voor Zorg aan Zet om een alternatief aan te bieden: de FIT-methodiek. FIT® staat voor Functioneringsgesprekken In Teamverband. Hierbij vindt geen individueel gesprek plaats met de leidinggevende, maar een gesprek met het hele team. Met succes: teams leren elkaar beter kennen, maken heldere afspraken en de samenwerking verbetert.

Nicole Verhoeven, projectleider bij Zorg aan Zet vertelt: ‘De FIT-methodiek kwam bij ons terecht als goed praktijkvoorbeeld van het behoud van personeel en de eigen regie van medewerkers.’ Bij de FIT-methodiek gaat een team in zes verschillende stappen met elkaar aan de slag, onder begeleiding van een facilitator. ‘De leidinggevende heeft wel een rol, maar die rol wordt bepaald samen met het team en kan dus wisselen.’

Een basis van veiligheid en vertrouwen

‘Bij elke stap is een basis van veiligheid en vertrouwen heel belangrijk. De tweede stap is bijvoorbeeld gericht op de spelregels van het gesprek. Vaak zijn er in een team helemaal geen spelregels afgesproken, of bestaan er ongeschreven regels. Het team benoemt dan dingen als: “We zijn eerlijk in wat we zeggen.” Daar gaat zo’n facilitator vervolgens op in. Wordt er normaal gesproken bijvoorbeeld geen eerlijkheid ervaren? Bij deze stap komen vaak al patronen aan het licht. Bij stap drie volgt een individuele feedbackronde. Daarna komt de teamidentiteit aan bod. Hierbij kijken we naar de toegevoegde waarde van het team aan de organisatie. Dan bepalen we de acties: wat gaat het team doen? We sluiten af met een evaluatie.’

Een blijvend positief effect

‘Soms zijn organisaties al met zoveel zaken bezig, daar moet de methodiek maar net bij aansluiten. En bij sommige organisaties past de methodiek wel, maar laat de volle agenda het uiteindelijk niet toe. Als er niet gestart wordt met de methodiek, dan heeft dat echt met de randvoorwaarden te maken, niet met de methodiek. Dat vind ik wel heel mooi.’

‘Het grootste verschil met een klassiek functioneringsgesprek is dat je het gesprek samen voert.’

Ondertussen zijn tien organisaties al met de methodiek aan de slag. ‘Daar hoor ik positieve geluiden van terug. Je ziet dat mensen het vooral heel fijn vinden om dingen met elkaar te bespreken en te delen. De teams leren elkaar echt beter kennen, zowel als individueel niveau als op teamniveau. Er ontstaat iets in het vertrouwen van zo’n team, dat ook na de sessies een positief effect heeft.’

Zelf de methodiek ervaren

Binnen de pilot kan Nicole nog een aantal organisaties, die zijn aangesloten bij RAAT Limburg, een gratis FIT-traject aanbieden. De Provincie stelt subsidie beschikbaar, waarmee Zorg aan Zet de mogelijkheid krijgt een groot aantal organisaties deze prachtige methodiek te laten ervaren. 'De pilots zijn een goede gelegenheid om binnen de eigen organisatie de positieve effecten op het verzuim en het behoud van personeel te ontdekken.' De proefprogramma's beslaan alles bij elkaar ongeveer een jaar. Allereerst wordt gestart met een intake, daarna volgen een introductiesessie, twee FIT-sessies en tenslotte een uitgebreide evaluatie. Daarbij is het enorm belangrijk dat het team enthousiast is. Leg het hen niet op, maar maak mensen enthousiast. Laat ze zelf de methodiek ervaren.’

Meer over FIT en de gratis pilot.

Deelnemen aan de gratis pilot? Contacteer Nicole

Bel: 06 – 21830401 Stuur een email

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.