Deel dit:

Praktische en sturingsinformatie over uitstroom is essentieel om onnodig vertrek te voorkomen.

De huidige arbeidsmarkt van zorg en welzijn zorgt ervoor dat we voor een grote opgave staan. In onze Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) hebben we dan ook niet alleen aandacht voor het verhogen van de instroom, maar ook juist voor het verlagen van de uitstroom. Daarom is vanuit de RAAT Actielijn behoud gezocht naar onderzoeksmogelijkheden. Doet uw organisatie mee?

Twaalf samenwerkende regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, waaronder Zorg aan Zet, hebben met innovatiemiddelen vanuit het Ministerie van VWS, een landelijk uitstroomonderzoek opgezet waar uw organisatie aan kan deelnemen. Doel van dit digitale onderzoek is het systematisch analyseren van gegevens van vertrekkende medewerkers. Waarom verlaten mensen de zorgorganisatie en waar komen ze terecht?

Inzicht in sturingsinformatie

Dankzij dit onderzoek, dat in nauwe samenwerking wordt opgezet met bureau Presearch, krijgt u inzicht in de redenen waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert u daarnaast informatie op over de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze sturingsinformatie kunt u doelgericht verbeteringen aanbrengen in uw strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het inzicht in de huidige stand van zaken en kunt u uw organisatie benchmarken met andere organisaties.

De voordelen van deelname

-          Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot uw organisatie
-          Stuurinformatie voor de eigen organisatie
-          Doorlopend inzicht in de resultaten
-          Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor uw organisatie zichtbaar is
-          Makkelijk te genereren managementinformatie
-          Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
-          Benchmarkmogelijkheden

Instappen kan heel eenvoudig

Alles rondom het uitstroomonderzoek is geregeld. De zorgorganisatie stuurt de persoon in kwestie een e-mail of sms met daarin een unieke link naar de digitale vragenlijst van de eigen organisatie. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Overzicht via digitaal dashboard

De resultaten van het onderzoek worden – uiteraard rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy - verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kunt u de resultaten van uw eigen organisatie inzien en kunt u, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de zorg- en welzijnssector meegenomen.

Financiële bijdrage

Dankzij de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS, kan het uitstroomonderzoek tegen een fors gereduceerd tarief worden aangeboden aan de deelnemers van Zorg aan Zet. Deelnemers van Zorg aan Zet die willen participeren in het onderzoek betalen hierdoor slechts € 600,- voor 2 jaar, namelijk € 250,- in 2019 en € 350,- in 2020. Zorg aan Zet meldt uw organisatie aan bij Presearch. U ontvangt van Presearch een overeenkomst voor in eerste instantie 2 jaar. Hierna is er een mogelijkheid tot verlenging.

Uw interesse gewekt?

Aanmelden en meer informatie bij Raymond.

Contacteer Raymond

Bel: 06 – 13043020 Stuur een email

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Interesses

Bedankt voor uw aanmelding.