Deel dit:

De Raad van Toezicht (RvT) van Zorg aan Zet opereert sinds 1 januari in een vernieuwde samenstelling. In een korte serie stellen we de vijf leden aan u voor. Vandaag: RvT-voorzitter Radboud Quik (57) uit Waalwijk. Hij is bestuursvoorzitter van Koraal, een organisatie voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en onderwijs in Limburg en Brabant.

Met een team mensen van betekenis zijn voor de samenleving. Dat is wat hem drijft in zijn werk. Zowel als bestuurder van Koraal en sinds 2019 ook als toezichthouder van Zorg aan Zet doet hij graag dingen die ertoe doen. Als toezichthouder kan Radboud Quik bogen op jarenlange bestuurlijke ervaring in de ouderen-, gehandicapten- en jeugdzorg. Zijn brede kennis van de sector combineert hij met uitgebreide expertise in het bedrijfsleven, met name op het gebied van HR.  

Sinds 1 januari 2020 is de Raad van Toezicht van Zorg aan Zet versterkt met twee toezichthouders vanuit het onderwijs en bedrijfsleven (HR). Wat was de reden van deze uitbreiding?

“We hebben er bewust voor gekozen om op zoek op te gaan naar twee toezichthouders van buiten de zorg. Zij brengen nieuwe kennis en inzichten mee, hetgeen de kwaliteit van het toezicht alleen maar ten goede komt. Doordat zij uit een andere sector komen en dus van buiten naar binnen kijken, wordt bovendien de onafhankelijkheid van het toezicht nog eens extra gewaarborgd. Bij de professionaliteit en missie van Zorg aan Zet hoort een Raad van Toezicht die op gepaste afstand, deskundig en onafhankelijk toezicht houdt. De directeur-bestuurder voert de dagelijkse leiding, wij houden vanuit onze betrokkenheid de vinger aan de pols.”

Hoe staat Zorg aan Zet ervoor?

Zorg aan Zet heeft zich de laatste vier jaar ontwikkeld als strategische partner op HR-gebied. De manier waarop ze de deelnemende zorgorganisaties ondersteunt om HR in lijn te brengen met de veranderingen in onze sector is absoluut van toegevoegde waarde. Daarnaast faciliteert Zorg aan Zet HR-medewerkers met allerhande praktische instrumenten. Denk aan een centrale website voor vacatures, banenmarkten, individuele loopbaanbegeleiding en hulpmiddelen voor het voeren van functioneringsgesprekken.

“Het is belangrijk dat we zorg en welzijn in Limburg profileren als een interessante markt om in te werken. Dat wil zeggen dat we samen het verhaal van de sector moeten vertellen in plaats van ieder voor zich."

Wat wordt volgens u de grootste uitdaging?

“Het is belangrijk dat we zorg en welzijn in Limburg profileren als een interessante markt om in te werken. Dat wil zeggen dat we samen het verhaal van de sector moeten vertellen in plaats van ieder voor zich. Zorg aan Zet is hiervoor in Limburg dé aangewezen instantie omdat ze voor en namens de deelnemende organisaties werkt.  Zowel in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) als in de gehandicaptenzorg kijken bestuurders nu met ondersteuning van Zorg aan Zet samen naar de opgaven voor de arbeidsmarkt. Het urgentiebesef voor samenwerking is er, ik ben hier echt optimistisch over.”

Hoe belangrijk wordt innovatie om de knelpunten op de arbeidsmarkt de komende jaren op te lossen?

“Cruciaal. Met alleen wervingscampagnes en acties voor een duurzame inzet van medewerkers gaan we het de komende jaren niet redden. Kijkend naar de sterk toenemende zorgvraag en de groeiende zorgkosten is innovatie noodzakelijk. Door slimme technologie in te zetten houden we de kwaliteit van de zorg met minder medewerkers overeind en zorgen we ervoor dat cliënten zo lang mogelijk thuis de regie over hun eigen leven kunnen voeren. In dit opzicht is het dus niet meer logisch dat Limburg innovatie heeft toegevoegd als speerpunt voor het arbeidsmarktbeleid van de komende jaren. Met Zorg aan Zet als verbinder en aanjager.”

Leer ook alvast de andere leden van de Raad van Toezicht kennen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.