Deel dit:

“Een verrijking om met collega teamcoaches je eigen rol als teamcoach te versterken.”

Zo’n twee jaar geleden gaf Kim Linders, teamcoach bij Het Vincent van Gogh Instituut, aan dat ze behoefte had aan ondersteuning en intervisie, een ‘nest’ waarin ze zich verder kon ontwikkelen en sterken in haar rol als teamcoach. Vanuit HR werd contact gezocht met Ina van Haeff, programmamanager van Zorg aan Zet. Zij herkende hun zoektocht en het plan voor een lerend netwerk voor teamcoaches werd geboren.

Een eerste goed bezochte oriënterende bijeenkomst bevestigde dat Kim niet als enige deze behoefte voelde, maar liet ook zien dat er grote verschillen waren in hoe verschillende organisaties en de teamcoaches hun rol inzetten met wisselende ondersteuningsvragen als gevolg. Het Lerend Netwerk Teamcoaches was geboren en een groep van ca 8 deelnemers uit verschillende branches vond elkaar hierin.

Ervaringen
“Ik herken bij alle deelnemers hetzelfde enthousiasme, de betrokkenheid en bevlogenheid om teams in hun kracht te zetten. Maar tegelijkertijd delen we ook de zoektocht naar een duidelijke rol en positie als teamcoach binnen de eigen organisatie. Daarnaast willen we graag van elkaar leren en de inbreng van het netwerk meenemen in onze eigen praktijk. We voelen ons als netwerk samen sterk!”.

"Je krijgt niet alleen een kijkje in elkaars keuken, maar leert ook te kijken vanuit verschillende invalshoeken."

Kim benoemt de diversiteit van de groep een grote meerwaarde. "Het netwerk heeft me zowel bevestiging als ontwikkeling geboden. Ik voel me sterker in de uitvoering van mijn rol als coach. Dit biedt me ruimte om me meer op de inhoud van een begeleidingstraject te focussen."

Wat levert het lerend netwerk concreet op in de dagelijkse praktijk?
“Ik doe niet echt iets anders, maar ik voel me wel veel sterker in bijvoorbeeld mijn gesprekken met de HR-manager. Ik slaag er beter in mijn rol helder te maken en deze ook zo te krijgen en te houden. Ik ben zichtbaarder geworden”.

Behalve een positief effect op haar eigen ontwikkeling als teamcoach benoemt Kim ook het organisatiebelang: “Ik denk dat het belangrijk is dat HR-managers bewust zijn van de meerwaarde die een teamcoach kan bieden en wat deze nodig heeft om optimaal zijn/haar rol te vervullen. Doordat Zorg aan Zet dit onderwerp op de agenda zet kan deze bewustwording verder groeien en een sterkere teamcoach helpt hier zeker ook bij”.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.