Deel dit:

In een brief van 25 maart jl. heeft minister Hugo de Jonge de kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bestrijding van COVID-19. Een van de onderwerpen is de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producten een gezamenlijk initiatief opgericht: het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dit consortium heeft als doel verschillende medische hulpmiddelen, waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, en te distribueren in het landsbelang.

In het geval zorgaanbieders een dringend tekort aan beschermingsmiddelen hebben en te maken krijgen met een (mogelijk) besmette patiënt, kunnen ze nog steeds contact opnemen met hun regionale ROAZ-coördinator. Dit geldt ook voor zorgaanbieders die niet direct bij het ROAZ zijn aangesloten. 

Voor Limburg is de regionale ROAZ-coördinator: Netwerk Acute Zorg Limburg. Er kan contact opgenomen worden via pbmlimburg@gmail.com of 088-8805081 bij een tekort aan beschermingsmiddelen.

Bekijk hier de volledige brief van Hugo de Jonge.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.