Deel dit:

Behoud is een belangrijk, actueel thema in de zorg. Onderwerpen als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid vragen nu, meer dan ooit, onze volle aandacht gezien de onrust rondom het Corona-virus en de onzekerheden die we hierdoor ondervinden richting de toekomst.

Hoe houd je medewerkers vitaal en gemotiveerd in een branche waarin de werkdruk hoog is, en medewerkers vaak gejaagd zijn? Door het vanaf de basis anders aan te pakken. Nobamacare, een kleinschalige instelling voor mensen met dementie, werd opgericht vanuit de persoonlijke visie en missie van Noor Nezami. Noodgedwongen, omdat zijn Afghaanse studie geneeskunde in Nederland niets waard bleek, doorliep hij de middelbare beroepsopleidingen Verzorgende en Verpleegkunde. Praktijkervaring deed Noor op in de thuiszorg en intramurale verpleeghuizen. 'Hier ontstond mijn missie om meer aandacht te willen hebben voor de kwaliteit van zorg. Het moest mijns inziens anders. En het kàn ook anders!'

Dat het inderdaad anders kan, heeft Noor intussen bewezen met zijn locaties in Heerlen, Sittard en sinds kort ook Schinnen. 'We werken in de verhouding één medewerker op vier bewoners.' Stephanie Slangen, sinds de opening werkzaam als helpende in de vestiging Heerlen, illustreert het verschil met haar vorige baan: 'Daar verzorgden wij met zijn vieren elke dag tweeëndertig bewoners. Twee collega's waren echter vooral bezig met medische handelingen, waardoor wij met zijn tweeën bijna alle bewoners moesten verzorgen. Dan is het echt aanpoten en blijft weinig tijd over voor echte aandacht.'

Omdenken

'Kom tot rust,' is wat Noor zijn collega's op het hart drukt. 'Loop hier rond als mens, berg je diploma's maar op. Zo creëren we rust voor de bewoners. Dat is belangrijk bij mensen met dementie. Het is een kwestie van omdenken: Kwaliteit van zorg is niet de verzorging zelf. Kwaliteit begint pas nà de verzorging. Het gaat erom dat we de mensen die hier wonen een fijne dag bezorgen. En dat kan niet met gejaagd personeel dat al gestrest binnenkomt en moe en gebroken naar huis gaat. 80% inzet is voldoende, dan blijf je de uitputting voor en laad je sneller je batterij weer op.'

Vitaliteit is...
veranderingen laten ontstaan vanuit de werkvloer.

Meewerkend bestuur

Het idee klinkt goed, maar is het ook rendabel? Nezami lacht: 'Uiteraard moeten ook wij kostendekkend werken en onze investeerders tevreden houden. Gebleken is echter dat het kan, omdat we nauwelijks overheadkosten hebben. We hebben een hele platte organisatie. Het bestuur (ikzelf), de vestigingsmanager en de teamcoach zijn alledrie gediplomeerd verpleegkundige en dus inzetbaar op de werkvloer.' En dat is niet alleen op papier zo, ze werken ook regelmatig mee. Minimaal twee dagdelen per week. 'Door als bestuur mee te werken houden we de lijnen kort. Er wordt direct feedback gegeven aan medewerkers, maar deze kunnen andersom ook hun probleem kwijt bij het management. Dat stimuleren wij ook. Wij vragen mee te denken en oplossingen uit te werken.' Het management team coached medewerkers niet te werken vanuit oude gedachten. 'Zien wij dat een collega gejaagd gedrag vertoond dan motiveren wij hem of haar om even rustig te gaan zitten en kort pauze te nemen.'

Bij Nobamacare is deze ondersteunende werkcultuur bewust zo neergezet. Dit draagt bij aan de vitaliteit. Uitstroom is er niet. 'Bij mijn vorige werkgever miste ik het contact met de mensen. Zorgen doe je met toch je hart en hier kan dat ook echt! Als ik naar huis ga heb ik een voldaan gevoel,' besluit een zeer tevreden Stephanie.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.