Deel dit:

In maart 2018 lanceerde Hugo de Jonge het actieprogramma Werken in de Zorg, met de ambitie: nu en in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen blijven bieden.

Het actieprogramma concentreert zich op verandering in de regio: regionale actieplannen vormen de basis van de aanpak. De commissie Werken in de Zorg maakt onderdeel uit van het actieprogramma en adviseert jaarlijks over de arbeidsmarktvraagstukken in de regio.

Begin 2020 werd ons land overvallen door corona. Deze pandemie heeft geleid tot een crisis in alle geledingen van onze samenleving en in het bijzonder in zorg en welzijn. De commissie Werken in de Zorg heeft dan ook in haar advies het accent gelegd op de vraag: Welke lessen zijn er vanuit de coronacrisis te trekken voor de regionale en landelijke arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn?

Essentie van het overkoepelend advies

De arbeidsmarktproblematiek zal blijven veranderen en daarmee ook de noodzaak tot het nemen van ingrijpende stappen. Tot nu toe heeft de pandemie geleid tot goede, zij het pragmatische en situationele samenwerking. De commissie ziet dat een aantal regio’s, die vooroplopen in hun arbeidsmarktaanpak, een beweging inzetten waarin partijen samen zoeken naar wegen om de oplossingen om te buigen naar meer toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid. De kracht van deze regionale samenwerking moet worden vastgehouden voor de toekomst.

Naast het belang van regionale samenwerking noemt de commissie ook het belang van goed werkgeverschap om medewerkers vast te houden.

Belangrijk is communicatie met mensen die belangstelling hebben om in de zorg te werken, om dit ook te verzilveren. Werk samen met huidige en potentiële medewerkers om goede proposities te kunnen doen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het genereren en op andere manieren benutten van zij-instromers. Daarbij noemt de commissie ook het belang van goed werkgeverschap om medewerkers vast te houden. Ontwikkel modern werkgeverschap in de zorg en vergroot de invloed en betrokkenheid van zorgprofessionals op beleid dat hun vak raakt, zowel binnen de eigen organisatie als in regionale netwerken.

Door Corona heeft de aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk meer urgentie heeft gekregen dan ooit tevoren. Dit ziet de commissie als een brug naar ‘na Corona’. De commissie roept op het arbeidsmarktvraagstuk ook te zien als een crisis en inzichten uit de crisisleer toe te passen. Zoals het vertalen van geleerde lessen tijdens de crisis naar nieuwe afspraken op alle niveaus.

Bekijk het volledige advies van de commissie Werken in de Zorg.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.