Deel dit:

Het zij-instroomproject BBL-IG is een samenwerking tussen Zuyderland, Envida, Zorg voor Mensen, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zorg aan Zet en het UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg.

Begin 2018 lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan Werken in de Zorg, dat gericht is op het terugdringen van de arbeidstekorten in deze sector. Op regionaal niveau wordt dit actieplan vertaald in samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties, de overheid en het onderwijs. Ook in Zuid-Limburg, waar er gezocht wordt naar honderden nieuwe werknemers, zijn er enkele samenwerkingen opgestart. Een voorbeeld hiervan is het zij-instroomproject BBL-IG, waarin via de triple helix wordt gewerkt aan het opleiden van mensen uit de WW. Met als doel dat zij straks in de zorg aan de slag kunnen. Inmiddels volgen al 71 mensen een dergelijk traject.

Het zij-instroomproject BBL-IG is een samenwerking tussen Zuyderland, Envida, Zorg voor Mensen, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zorg aan Zet en het UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg. Laatstgenoemde partij coördineert het project, in de personen van Timor Vanhoudt en Daniëlle Lodder. “Dit project is twee jaar geleden gestart”, vertelt Vanhoudt. “De vraag naar gekwalificeerd personeel in de zorg nam toe, terwijl bij het UWV veel mensen in de ww zaten, die mogelijk in de zorg konden werken. Het UWV heeft toen het initiatief genomen om, samen met de ROC’s in de regio, een programma op te zetten, waarbij mensen via een BBL-traject (Beroepsbegeleidende Leerweg) een opleiding tot Verzorgende/IG kunnen volgen. Bij één van de zorgorganisaties kunnen zij dan vervolgens aan de slag, waardoor ze uit de uitkering stromen.”

Onderling besef

Zo eenvoudig als het nu klinkt, ging het proces om te komen tot samenwerking echter niet. “Natuurlijk, nadat de bezuinigingen in de zorg achter de rug waren, voelde iedereen de urgentie om de dreigende arbeidstekorten op te vangen”, legt Daniëlle Lodder uit. “Maar we hebben veel moeten investeren om iedereen aan tafel te krijgen. Werkgevers hadden voorheen nog een sterk concurrentiegevoel. Iedereen wil immers de beste mensen aan boord hebben.” Uiteindelijk vond men elkaar toch in een samenwerkingsverband. “Het besef groeide dat men dat concurrentiegevoel moest loslaten”, blikt Vanhoudt terug. “Er is nu een veel beter zicht op het aanbod van potentiële werknemers en er kan onderling afstemming plaatsvinden over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden. Bovendien kunnen alle organisaties zich op dezelfde manier presenteren.”

Concreet aan de slag

Guido Sauren is hoofd Personeel & Organisatie bij Envida, een van de werkgevers die deelnemen aan het zij-instroomproject. Sauren erkent dat er aanvankelijk een concurrentiegevoel heerste, maar ziet nu ook dat de zorgorganisaties in Zuid-Limburg steeds meer én beter samen met elkaar optrekken. “En dat zouden we zelfs nóg meer kunnen doen”, vindt Sauren. “Vorig jaar was er het grote Limburg Unlimited-event in het MECC in Maastricht. Daar stonden de zorgorganisaties wat naar de achtergrond, verspreid over de hoeken van de zaal. Terwijl andere werkgevers juist prominent aanwezig waren. En dat is gek, want ik denk dat als er ergens veel vacatures te vinden zijn, dan is het in de zorg wel.”

Dus, vindt Sauren, valt op dat gebied nog veel te winnen: “Gelukkig zijn er nu ook op bestuurlijk niveau contacten om gezamenlijk de arbeidstekorten in de zorgsector aan te pakken. Maar op een wat kleinere schaal wordt er al veel meer bereikt. Drie à vier werkgevers pakken zich samen en gaan concreet aan de slag. Het zij-instroomproject is daar een mooi voorbeeld van.”

Meer maatwerk

Alleen al in 2018 zijn er tot dusver 71 mensen gestart met een BBL-traject richting een baan in de zorg. Een mooi aantal, vinden Vanhoudt en Lodder. “We lopen in Zuid-Limburg echt vooruit op de rest van het land”, benadrukt Vanhoudt. “Ik spreek vaak collega’s uit andere regio’s en die zijn lovend over onze aanpak.” Waar het UWV twee jaar geleden er hard aan moest trekken om partijen aan tafel te krijgen, zijn er nu organisaties die zichzelf aanmelden om mee te denken over mogelijke oplossingen. En ook de reeds deelnemende werkgevers zijn enthousiast. “Zuyderland wil nu dat er het hele jaar door mensen kunnen starten met een BBL-traject”, zegt Lodder.

Een mogelijke vervolgontwikkeling zou het bieden van meer maatwerk kunnen zijn richting werkgever én potentiële arbeidskrachten, stelt Guido Sauren van Envida. “Niet meer alleen leren in de schoolbanken, maar nog meer in de praktijk”, aldus het hoofd P&O. “Daarnaast niet louter denken vanuit de functie, maar denken vanuit wat iemand kan en daar het banenaanbod op aanpassen. Kijk naar de kandidaat, niet alleen naar de vacature!”

Bron: Economische samenwerking Zuid-Limburg - eszl.nl

Meer over samenwerking op het gebied van instroom: RAAT Actielijn instroom

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.