Deel dit:

Directeur-bestuurder Leon Lemeer van Zorg aan Zet kijkt vooruit.

Ook in 2020 is Zorg aan Zet in Limburg het vertrouwde startpunt voor al uw arbeidsmarktvraagstukken. De spin in het web die het werkveld van zorg en welzijn samen met u gezond en in balans houdt. Directeur-bestuurder Leon Lemeer vertelt wat u de komende vijf jaar van Zorg aan Zet mag verwachten.

'Samen Regionaal Sterk’, ons nieuwe beleidsprogramma voor de periode 2020-2024. Hoe vertaalt Zorg aan Zet die ambitie naar de arbeidsmarkt in Limburg? 
“In onze aanpak volgen we de drie traditionele lijnen in het landelijke arbeidsmarktbeleid. Kiezen, leren en werken. We enthousiasmeren zoveel mogelijk mensen voor een baan in de sector zorg en welzijn. Wie die keuze eenmaal heeft gemaakt, moet optimaal worden voorbereid op de arbeidsmarkt en als medewerker de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Dat vraagt om een goede aansluiting op het onderwijs. Daarnaast zijn onze inspanningen erop gericht om medewerkers te behouden voor de sector. Instroom alleen is niet genoeg. Om aan de toenemende zorgvraag te voldoen, is het cruciaal dat mensen met plezier hun werk doen en duurzaam inzetbaar blijven.”

Is deze benadering afdoende om de vraagstukken voor de Limburgse arbeidsmarkt van zorg en welzijn op te lossen?
“Nee, absoluut niet. Om aan de toekomstige zorgvraag in Limburg te kunnen voldoen, zetten we naast deze drie pijlers fors in op innovatie van de arbeidsmarkt. Samen met werkgevers pakken we concrete innovaties op die medewerkers in zorg en welzijn ontlasten en helpen om meer aandacht te besteden aan de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan een spraakgestuurd cliëntendossier dat ervoor zorgt dat zorgmedewerkers minder tijd achter de pc hoeven door te brengen."

"Het mooie aan dit werk is dat je verschillende verwachtingen en ambities van aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties kunt waarmaken."

Waarom is het goed dat zorg- en welzijnsorganisaties in Limburg zijn aangesloten bij Zorg aan Zet?
“Dat levert alleen maar voordelen op. Zorg aan Zet legt en onderhoudt voor de deelnemende werkgevers de contacten met stakeholders zoals VWS, de provincie, de centrumgemeenten en de zorgkantoren. We vragen subsidies aan, vertalen landelijke ontwikkelingen naar de Limburgse regio en pakken samen met de deelnemers projecten op die de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in balans brengen. Daarnaast zijn we een regisseur en aanjager van allerhande activiteiten, zoals bijeenkomsten voor bestuurders, banenmarkten, en voorlichtingsavonden over werken in zorg en welzijn. Tot slot bieden wij concrete instrumenten voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Denk aan initiatieven als de Ontwikkelwinkel, Sterk in je werk, de Loopbaanservice en Wendbaar aan het werk."

U geeft nu 3,5 jaar leiding aan Zorg aan Zet. Wat brengt de meeste voldoening in uw werk?
“Werkgevers in zorg en welzijn in Limburg sluiten zich om verschillende redenen aan bij Zorg aan Zet. De een heeft alleen behoefte aan een centrale plek voor het plaatsen van vacatures, de ander legt de lat hoger en wil bijvoorbeeld via een nieuwe leerweg de aansluiting met het onderwijs verbeteren. Met dat laatste zijn we nadrukkelijk bezig. Dát is het mooie aan dit werk. Dat je verschillende verwachtingen en ambities van deelnemers kunt waarmaken. 

Eenvoudig is het zeker niet. Iedereen is doordrongen van de noodzaak tot samenwerking. Als we de krachten in Limburg niet bundelen wordt het nóg moeilijker om aan de zorgvraag te voldoen. Het urgentiebesef is er, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. In de waan van de dag verdwijnen belangrijke keuzes vaak naar de achtergrond waardoor de gewenste samenwerking moeilijk van de grond komt. Mijn wens voor 2020 is dat we dit natuurlijke spanningsveld samen gaan doorbreken.”

Bekijk ons nieuwe beleidsprogramma 'Samen Regionaal Sterk'.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.