Wendbaar aan het werk

De uitstroom van medewerkers in zorg en welzijn is groot. De hoogste tijd om goed werkgeverschap hoog op de agenda te zetten. Met aandacht voor duurzame inzetbaarheid draagt u bij aan het behoud van uw medewerkers en trekt u nieuw talent aan.

Met het project Wendbaar aan het werk maakt u (nog meer) werk van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. 

Duurzaam inzetbaar personeel. Samen maken we er een punt van!

Hoe werkt het?

U ontvangt een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid, die u inzicht geeft in waar u als organisatie staat. Samen met een gespecialiseerd adviseur maakt u een projectplan op hoofdlijnen. De verkregen inzichten brengt u vervolgens in de praktijk door interventies op organisatie-, team- en/of medewerker niveau in te zetten.

Gedurende het gehele project organiseren wij een lerend netwerk waaraan uw interne projectleider deelneemt als ook de externe adviseurs. Het lerend netwerk wordt begeleid door lectoren van de HAN en Hogeschool Zuyd.

Doet u mee?

Doe extra voordelig mee aan Wendbaar aan het werk, dankzij bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds en Zorg aan Zet. Het project Wendbaar aan het werk loopt tot december 2021. Daarnaast vragen we van uw organisatie per onderdeel een eigen bijdrage én tijd, passie en commitment om van duurzame inzetbaarheid een succes te maken.

Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Laat uw gegevens gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Ik heb interesse

Bent u benieuwd naar de resultaten van de voorloper, Wendbaar aan het werk 1? Lees dan dit inspiratieboekje.