Deel dit:

De Zorggroep en DiFfit vinden elkaar in gezamenlijke missie.

Kijkend naar de personele uitdagingen die voor ons liggen, is het de komende jaren alle hens aan dek! Elke zorgprofessional die vanwege financiële stress uitvalt of voor de sector verloren gaat, is er een teveel. Vanuit die overtuiging hebben De Zorggroep en DiFfit de krachten gebundeld. Hun gezamenlijke missie: zorgmedewerkers financieel fit en duurzaam inzetbaar houden.

Hoewel een hoger salaris hartstikke fijn is en ook meer dan welkom, is het belangrijk om jezelf als zorgmedewerker niet te vroeg rijk te rekenen. De loonsverhogingen die in de nieuwe CAO Zorg zijn opgenomen, hebben namelijk invloed op je financiële huishouding. Op de hoogte van de toeslagen die je ontvangt voor bijvoorbeeld medische zorg, de huur van je woning, kinderopvang of het kindgebonden budget. Zeker als je ook de huidige prijsstijgingen nog eens meerekent, kan het zomaar zijn dat je onder de streep uiteindelijk minder geld overhoudt.

Om zorgprofessionals bewust te maken van financiële valkuilen zoals deze werkt De Zorggroep nauw samen met DiFfit, de organisatie die werkgevers helpt om hun medewerkers financieel fit te houden. Zonder stress over hun financiën kunnen zij zich beter concentreren op hun werk en persoonlijke groei en blijven zij langer inzetbaar. Preventie is het sleutelwoord in deze aanpak. “Samen zorgen of vragen over geldzaken bespreken is de sleutel om problemen te voorkomen”, zegt directeur en eigenaar Manuela de Jongste van DiFfit.

Welzijn op 1

Voor veel mensen vormen de financiën een dagelijkse bron van stress. Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft matige tot ernstige geldproblemen. Bij 60 procent van hen worden de financiële zorgen veroorzaakt door een ingrijpende verandering in het leven, zoals een echtscheiding, ziekte of de geboorte van een kind. Veel mensen hebben weliswaar geen acuut geldprobleem, maar raken toch in de schulden omdat hun financiële basis niet op orde is. 

“Als werkgever is het belangrijk om hier preventief aandacht voor te hebben”, stelt Manuela. “Door financiële stress te voorkomen, zorg je ervoor dat mensen zich op hun werk kunnen richten, beter presteren en minder snel uitvallen.”

Als grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg onderkende De Zorggroep dit belang al in een vroegtijdig stadium. “Het welzijn van onze medewerkers staat voor ons op 1. Kijkend naar de toekomst, waarin steeds minder zorgprofessionals voor steeds meer cliënten moeten gaan zorgen, is het van het grootste belang dat we onze medewerkers (financieel) fit houden. Om die reden hebben we vier jaar geleden al de krachten gebundeld met DiFfit”, zegt bestuurder Jos Merx van De Zorggroep.

Helpdesk

De 5000 medewerkers van De Zorggroep kunnen met al hun vragen of zorgen over geldzaken terecht bij de telefonische Helpdesk van DiFfit. Anoniem en laagdrempelig, en dus ook als er geen schulden zijn maar gewoon bij vragen over financiën. De vragen die binnenkomen zijn heel divers, weet Manuela. “Bijvoorbeeld: ‘Wat betekent het voor mijn zorgtoeslag als ik overuren op mijn werk laat uitbetalen?’ Of: ‘Mijn man is overleden en ik heb al 20 jaar mijn administratie niet meer gedaan.’ Maar ook: ‘Ik wil eerder met pensioen, maar durf nog niet te stoppen omdat ik niet weet wat ik straks overhoud en of ik het financieel dan red.’

Verder willen veel zorgmedewerkers weten wat de salarisverhogingen in de nieuwe CAO voor hun toeslagen betekenen. Het belangrijkste advies dat we hen meegeven: zorg ervoor dat de toeslagen op het juiste inkomen worden aangevraagd zodat je nadien geen geld hoeft terug te betalen.”

Signalen herkennen en bespreken

Als de situatie daar om vraagt, bieden de specialisten van DiFfit medewerkers met gerichte interventies aan huis de helpende hand. Bijvoorbeeld door de inzet van een budgetcoach, een financieel specialist, een mentor binnen het sociale domein of een professional op het gebied van schuldhulpverlening. Het uitgangspunt hierbij is dat de medewerker direct bij het juiste loket wordt geholpen. 

Manuela: “Daarnaast bieden we trainingen en kennissessies op locatie. Niet alleen voor zorgmedewerkers, maar ook voor hun leidinggevenden. Voor een de duurzame inzetbaarheid is het namelijk belangrijk dat ook zij signalen van financiële stress in hun team tijdig herkennen en bespreekbaar maken. Dan ben je pas écht preventief bezig.”

Extra ogen en oren
Vanuit deze gedachte heeft De Zorggroep de functie van teamleider in ere hersteld. Teamleiders zijn weer terug in de organisatielijn gebracht. Die extra ogen en oren zijn nodig zijn om financiële zorgen te signaleren en het taboe rond het bespreken ervan te doorbreken. “Door de teams kleinschalig te houden, blijft er voor leidinggevenden genoeg ruimte om ook te vragen hoe het thuis met iemand gaat. Of er in de privésituatie iets is veranderd. De oorzaak van verzuim kan ook buiten het werk liggen”, aldus Jos Merx.

De bestuurder is blij met het “anonieme vangnet” dat DiFfit biedt voor medewerkers met financiële stress. “Op de eerste plaats is dat fijn voor de mensen zelf en uiteindelijk plukt iedereen daar de vruchten van. Met duurzaam inzetbare zorgprofessionals wordt de zorg voor onze cliënten alleen maar beter.”

Samen lossen we het op

Zelfs in de meest schrijnende situaties is de oplossing vaak dichterbij dan je denkt, weet Manuela uit ervaring. Ze noemt het voorbeeld van een vrouw die in de coronatijd op de IC belandde. Eenmaal ontwaakt uit haar coma hoorde zij dat haar man aan covid was overleden. “Zij waren dertig jaar samen, maar hadden financieel niets geregeld. In haar tweede ziektejaar moest de vrouw dertig procent van haar inkomen inleveren. Grote financiële zorgen dus. Door de inzet van een mentor en een budgetcoach, hebben we die kunnen wegnemen. Daarnaast had deze mevrouw nog recht op toeslagen en kwijtscheldingen. Zo kwam er voor haar weer financiële rust. Samen hebben we het opgelost. Ik kan je zeggen: dat voelt goed.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul je profiel aan

Ik ben

Bedankt voor je aanmelding.