Over Zorg aan Zet

De kloof tussen zorgvraag en zorgcapaciteit groeit in hoog tempo. Een ware transformatie van zorgcapaciteit in de sector zorg en welzijn is noodzakelijk. Alleen op die manier kunnen we een groeiende maatschappelijke opgave het hoofd bieden.

Zorg aan Zet fungeert als informatie- en transformatiegids omtrent deze grote opgave. Hierbij maken we onze deelnemers en andere relevante spelers in zorg en welzijn in Limburg wegwijs in de opgave. En begeleiden we hen in de benodigde implementatie, ondersteund door gefundeerde inzichten en strategieën.
 
Om concrete acties en resultaten te bereiken initiëren en bevorderen we de onderlinge samenwerking. Ook vertalen we complexe informatie naar begrijpelijke inzichten en bieden we concrete oplossingsrichtingen. Onze inzet is gericht op het uitdagen van de status quo, het bieden van handelingsperspectief en het activeren van de gezamenlijke veranderkracht binnen de sector. Bevlogenheid, participatie en innovatie zijn hierin sleutelwoorden.
Samen met onze deelnemers optimaliseren we de zorgcapaciteit, zodat zorg en welzijn in Limburg bereikbaar en toegankelijk blijven.