Onze koers

In 2023 zijn we aan de slag gegaan met het definiëren van onze koers voor de komende jaren, met als doel de noodzakelijke transformatie van de arbeidsmarkt voor onze sector richting te geven, vertrekkend vanuit de behoeften vanuit het werkveld. 

Hierin stellen we scherpe prioriteiten binnen de taken die we als Zorg aan Zet gaan oppakken. Zorg aan Zet pakt in deze tijden een andere rol. We ondersteunen organisaties in de Limburgse sector zorg en welzijn in hun arbeidsmarktvraagstukken met behulp van data op maat, kennisdeling en passende interventies. We leveren maatwerk voor de verschillende (branche-overstijgende) samenwerkingsverbanden in onze provincie. Daarbij ook zoekende naar innovatieve oplossingen voor bestaande problemen. Ondersteund met positieve communicatie over ons aantrekkelijke vak.

Beweging tot transformatie

Met als doel dat mensen in zorg en welzijn willen komen werken, blijven werken, blijven leren en anders werken. Op deze manier ondersteunt Zorg aan Zet organisaties nog beter de beweging te maken die nodig is om ook in de toekomst zorg en welzijn bereikbaar en beschikbaar te houden. Dat kunnen we niet alleen. Samen met alle belanghebbenden, zowel lokaal, regionaal als landelijk, streven we naar een duurzame toekomst voor de sector.