Zorg aan Zet

Zorg aan Zet is een regionale arbeidsmarktorganisatie, werkzaam voor organisaties binnen de sector zorg en welzijn. Deelnemers zijn de bij ons aangesloten zorgorganisaties.
Samenwerken, ondersteunen en verbinden zijn de kernwaarden die ons leiden in onze activiteiten
 
 • Trainingen en workshops in kader van loopbaanondersteuning

  Doelgroep: loopbaancoaches, hr adviseurs, teamleiders, managers.
 • Loopbaanportal Zorg aan Zet: een introductie

  Op maandag 25 juni en op donderdag 5 juli geeft Zorg aan Zet een introductie over het gebruik van haar loopbaanportal.
 • Vervolg op symposium Werkgeluk: aanmelden voor Lerend Netwerk

  Op 24 januari jl. vond het symposium 'Werk maken van Werkgeluk' plaats. Mede georganiseerd door Zorg aan Zet.
 • Start Lerend Netwerk Teamcoaches

  Op vrijdagochtend 29 juni a.s. is de startbijeenkomst van ons lerend netwerk voor teamcoaches .


 • 2e tranche SectorplanPlus

  Aanvragen voor tijdvak 2 kunnen per 15 mei 2018 worden ingediend.


 • RAAT commitment is groot: al 80 handtekeningen!

  Al meer dan 80 samenwerkende partijen in Limburg hebben zich aan het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) gecommitteerd.
 • Verzuimbeheersing is meer dan de vinger aan de pols houden

  Samen met Robidus organiseert Zorg aan Zet op 15 mei een kennissessie, waarin aandacht wordt besteed aan de verzuimproblematiek in de zorg.