Ontwikkelthema's

Zorg aan Zet richt zich in haar ondersteuning van organisaties in zorg en welzijn op vier ontwikkelthema’s. Deze vormen de basis van onze strategie, waarbij het delen met en leren van elkaar uitgangspunten zijn.