Komen werken

We helpen om potentiële medewerkers te laten kiezen voor een carrière in de zorg- en welzijnssector.

Binnen dit thema bevorderen we de instroom van nieuwe medewerkers via diverse programma’s, waaronder voorlichting en ‘Sterk in je Werk’- loopbaancoaching. We informeren hen over de mogelijkheden binnen de sector en bereiden hen voor op de arbeidsmarkt door gastlessen, informatiesessies, en oriëntatie- en banenmarkten te faciliteren in samenwerking met onderwijspartners, werkcentra en zorg- en welzijnsorganisaties.