Samen (net)werken

Netwerken zijn een belangrijke basis voor het organiseren van samenwerking. Zorg aan Zet is terug te vinden in verschillende relevante netwerken en draagt daarin graag zowel inhoudelijk als in samenwerking bij aan de effecten van deze netwerken.

Wij zetten ons in voor een krachtig regionaal netwerk dat zich richt op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen we samen met werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en andere partners, binnen diverse lokale en regionale netwerkgroepen.