Netwerk recruitment

Hoe zorgt u ervoor dat de mensen die u hebt geworven ook goed op hun plek terecht komen? Binnen het netwerk recruitment wisselen we kennis en ervaringen uit in de breedste zin van het woord. 

Dit netwerk is voor recruiters van zorg- en welzijnsorganisaties. Het heeft als doel om kennis uit te wisselen en daar waar mogelijk de uitdagingen rondom instroom en werving van nieuwe medewerkers gezamenlijk op te pakken.

Samen staan we sterker

Het netwerk komt in 2024 op de volgende dinsdagochtenden bijeen van 09.00-10.30u:
20 februari
16 april
18 juni
24 september
19 november

Agendapunten en onderwerpen worden door de deelnemende recruiters bepaald en aangedragen. We delen kennis vanuit ons vakgebied, brainstormen, bespreken dilemma's uit de praktijk en inspireren elkaar.

Waar mogelijk slaan we de handen ineen om gezamenlijk tot regionale oplossingen te komen voor deze vraagstukken. Ook willen we een warm netwerk zijn dat elkaar goed kent om sneller tot kennisuitwisseling te komen, kandidaten naar elkaar door te verwijzen en met elkaar een warm welkom te geven aan iedereen die er over nadenkt om te gaan werken in zorg en welzijn.