Blijven werken

Medewerkers in zorg en welzijn zijn van onschatbare waarde! Ze verdienen waardering en een prettige werkomgeving, zodat ze met plezier blijven werken en behouden blijven voor de sector.

We richten ons op programma’s voor duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van uitstroom, zoals Magneet Principe, amplitie, preventie van verzuim en professionele ontwikkeling. Met deze programma’s ondersteunen we HR-professionals, waardoor zij de groei en ontwikkeling van hun medewerkers kunnen stimuleren. Hiermee vergroten we niet alleen hun betrokkenheid en tevredenheid, maar versterken we ook de kwaliteit van de zorg die zij bieden.