Magneet Principe

Magneetorganisaties hebben een grote aantrekkingskracht en hoeven nooit te zoeken naar nieuwe mensen. Iedereen wil er graag werken en als je er werkt wil je niet weg. Het verzuim is laag en het werkplezier is hoog.

Onderzoek heeft ook aangetoond dat het vergroten van bevlogenheid en zeggenschap van personeel zich direct terug vertaald in minder verloop, minder verzuim en een stijgende productiviteit. 

Binnen het 'Energiekompas in de zorg', ontwikkeld door Prof. dr. Wilmar Schaufeli, zijn de positieve effecten van het Magneet Gedachtengoed vertaald in een MBO ( Medewerkers Bevlogenheid Onderzoek). Het betreft een wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksmethodiek dat zich richt op excellente zorg en het vergroten van zeggenschap in de zorg. Middels dit MBO wordt in kaart gebracht waar op individueel- en team-niveau energiegevers en -vreters liggen, die de magneetkrachten vormen. Vervolgens wordt via een app de feedbackloop tot uiting gebracht in een dashboard dat als basis voor gerichte verbetering op teamniveau dient. 

Magneet Principe in jouw organisatie

Magneet denken is een cultuuromslag: bestuurder stuurt, leidinggevende ondersteunt en medewerker staat centraal. Het start met het verkrijgen van inzicht. De doelstelling is vervolgens dat organisaties zo snel als mogelijk, na externe begeleiding op maat, vanuit eigen kracht zélf aan de slag gaan. Het wordt dan ingebed in de organisatiecultuur. 

Wil je meer weten over het vormgeven van het Magneet Principe binnen jouw organisatie?