Aangesloten organisaties

Bij Zorg aan Zet zijn ruim 90 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. Wij bieden professionele ondersteuning en advies op het brede terrein van personeel, organisatie en (strategische) arbeidsmarktactiviteiten. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgen we en anticiperen we op het sterk regionale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen.

Bent u bij Zorg aan Zet aangesloten en wilt u een volledige lijst ontvangen van aangesloten organisaties? Contacteer Ingrid.