Aangesloten organisaties

Bij Zorg aan Zet zijn 82 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. Wij bieden professionele ondersteuning en advies op het brede terrein van personeel, organisatie en (strategische) arbeidsmarktactiviteiten. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgen we en anticiperen we op het sterk regionale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen.

Wilt u een volledige lijst ontvangen van aangesloten organisaties? Contacteer Ingrid.