Onze visie

Een veerkrachtig en toegankelijk zorglandschap in Limburg

In het door ons gedroomde toekomstscenario voor de sector zorg en welzijn in onze regio werken organisaties veerkrachtig samen, om de grote maatschappelijke opgave het hoofd te bieden. De sector moet niet alleen aantrekkelijk zijn voor huidige medewerkers, maar ook een aantrekkelijke bestemming voor nieuwe, gepassioneerde zorgprofessionals.

We zien een zorgzamere samenleving voor ons waar professionele zorg en gemeenschapszorg hand in hand gaan. Met veel ruimte voor innovatie en echt anders werken. Om deze visie werkelijkheid te zien worden, organiseren we als organisatie en als gids een dynamisch samenspel tussen onze partners en stakeholders. Zo leveren we onze waardevolle bijdrage aan deze benodigde transformatie.